Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Aanleiding en omstandigheden

Een ouder echtpaar maakt een fietstocht. De echtgenote komt in aanraking met een voetganger en komt ten val, ze breekt haar linker bovenarm en ellenboog. Daarnaast is sprake van heup- en bekkenklachten. 

Haar partner neemt de verzorging en een aantal huishoudelijke taken op zich. Hij kan dit nauwelijks aan, er dreigt overbelasting te ontstaan.

MetZorg wordt vier weken na het voorval ingeschakeld.

Vraag aan MetZorg;

  • Snelle inzet van huishoudelijke hulp.
  • Meedenken over mobiliteit en vervoer.

Werkwijze en resultaat

Het intakegesprek met het echtpaar vindt enkele dagen na de aanvraag plaats. Binnen een week na het bezoek wordt particuliere huishoudelijke hulp ingezet voor twee keer drie uur per week. De verzekeraar neemt de kosten voorlopig op zich in afwachting van een Wmo procedure. 

Na ongeveer zes weken vindt er een gesprek plaats met een Wmo-consulent en wordt de huidige situatie besproken. Vanuit de Wmo wordt drie uur huishoudelijke hulp verstrekt en de mogelijkheid om gebruik te maken van de regiotaxi aangeboden. In de eerste fase vergoedt de verzekeraar nog drie uur extra huishoudelijke hulp per week tot verder herstel is bereikt.

In afstemming met de ergotherapeut (Zvw basispakket) worden een aantal kleine aanpassingen gedaan in de woning. Ook wordt een trippelstoel aangeschaft om de mobiliteit binnenshuis te verbeteren. 

Afronding

MetZorg heeft twee bezoeken afgelegd, waaronder een (keukentafel)gesprek met de Wmo. Afstemming vond telefonisch plaats voor het inregelen van hulp en de aanpassingen in de woning. Samenwerking met alle betrokken partijen resulteert in een snelle oplossing met aansluitend lokale inregeling middels de voorzieningen vanuit de gemeente.

Snel handelen voorkwam overbelasting van de partner, waardoor mevrouw zich volledig op herstel kon richten. Het echtpaar kijkt tevreden terug op de praktische afhandeling van het voorval door partijen en de hulp die werd geboden bij het hervinden van de balans in deze tijdelijke situatie. 

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Een gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Een gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Mobiliteit na heupfractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit na heupfractuur

Praktische oplossingen

Case Noodzaak tot verhuizen na amputatie van Metzorg Nijverdal

Noodzaak tot verhuizen na amputatie

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Woningaanpassing Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Zelfstandige met incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case NAH en dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

NAH en dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Huishoudelijke hulp bij NAH van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij NAH

WMO en ADL taken

Case Hulpvragen na ongeval voor hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.