Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Aanleiding en omstandigheden

Een ouder echtpaar maakt een fietstocht. De echtgenote komt in aanraking met een voetganger en komt ten val. Ze breekt haar linker bovenarm en elleboog. Daarnaast is sprake van heup- en bekkenklachten. 

Haar partner neemt de verzorging en een aantal taken op zich, maar kan dit nauwelijks aan. Er dreigt overbelasting te ontstaan.

MetZorg wordt vier weken na het voorval ingeschakeld om een aantal zaken pragmatisch in te regelen omtrent huishoudelijke hulp letselschade, vervoer en mobiliteit in huis.

Hulp(behoefte) 

Het echtpaar heeft behoefte aan praktische ondersteuning op verschillende vlakken:

  • Snelle inzet van huishoudelijke hulp.
  • Meedenken over mobiliteit.

Werkwijze en resultaat

MetZorg voert binnen twee werkdagen een intakegesprek met het echtpaar. Binnen een week na het bezoek wordt particuliere huishoudelijke hulp ingezet voor twee keer drie uur per week. De verzekeraar neemt de kosten van de huishoudelijke hulp letselschade voorlopig op zich.

Omdat overbelasting dreigt wordt ook de gemeente aangehaakt. Na ongeveer zes weken vindt er een gesprek plaats met een Wmo-consulent en wordt de huidige situatie besproken. Vanuit de Wmo wordt drie uur huishoudelijke hulp verstrekt en de mogelijkheid om gebruik te maken van de regiotaxi aangeboden. In de eerste fase vergoedt de verzekeraar nog drie uur extra huishoudelijke hulp per week tot verder herstel is bereikt.

In overleg met de ergotherapeut worden een aantal kleine aanpassingen gedaan in de woning. Ook wordt een trippelstoel aangeschaft om de mobiliteit en vrijheid in huis te waarborgen. 

Afronding

MetZorg heeft twee bezoeken afgelegd, waaronder een gesprek met de Wmo. Daarnaast vond verdere afstemming telefonisch plaats voor het inregelen van hulp en de aanpassingen in de woning. Samenwerking met alle betrokken partijen resulteert in een snelle oplossing met aansluitend lokale inregeling middels de voorzieningen die beschikbaar zijn vanuit de gemeente.

Snel handelen voorkwam overbelasting van de partner, waardoor mevrouw zich volledig op herstel kon richten. Het echtpaar kijkt tevreden terug op de praktische afhandeling van het voorval door partijen en de hulp die werd geboden bij het hervinden van de balans in deze tijdelijke situatie. 

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuĆÆteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuĆÆteit rijschool

Case Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privƩ-zakelijk gerealiseerd

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Zelfstandigheid bij partiƫle dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiƫle dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Care voor het hele gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Hersenletsel met impact op dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Intensieve coaching bij hersenletsel van Metzorg Nijverdal

Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Amputatie met noodzaak tot verhuizen  van Metzorg Nijverdal

Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Case Woningaanpassing via maatwerk Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.