Huishoudelijke hulp bij NAH

WMO en ADL taken

Aanleiding en omstandigheden

Een oudere dame wordt op haar fiets aangereden met een schedelbreuk en hersenletsel tot gevolg. Betrokkene ervaart blijvende evenwichtsstoornissen, concentratie en geheugenproblemen, ze is daardoor angstig en onzeker. Het lukt onvoldoende om de eigen huishouding te voeren. 

Een eerder beroep op hulp en ondersteuning wordt door de Wmo afgewezen, wel wordt een regiotaxipas beschikbaar gesteld, hulp in de huishouding wordt niet gerealiseerd.

Familie heeft zelf enkele handgrepen, wandbeugels, een rollator, een elektrische garagedeur en een driewielfiets aangeschaft. Er wordt hulp vanuit de buurt geboden.

MetZorg wordt ingeschakeld.

De vraag aan MetZorg;

  • Realiseren van huishoudelijke hulp.
  • Verminderen van angst en onzekerheid.

Werkwijze en resultaat

Tijdens het intakegesprek blijkt dat de Wmo heeft geadviseerd om zelf huishoudelijke te regelen in verband met een hoge eigen bijdrage.

Een eigen bijdrage blijkt echter (info CAK) in de situatie van betrokkene niet van toepassing. MetZorg heeft in afstemming met betrokkene opnieuw een Wmo aanvraag gedaan. Drie uur huishoudelijke hulp per week werd toegekend. 

Een ergotherapeut (basis pakket Zvw) werd ingeschakeld om angst voor vallen en onzekerheid te verkleinen. Een extra trapleuning is in dat kader gerealiseerd.  

Afronding

Nu er structureel hulp in de huishouding is en de angst om te vallen is afgenomen ontstaat er ruimte om weer vooruit te kijken.

Het begeleidingstraject bestond uit twee bezoeken, een daarvan betrof het keukentafelgesprek met de Wmo. Verder ging het om contacten met haar, de familie en hulpverleners. Het traject had inclusief nazorg een doorlooptijd van ruim vier maanden. 

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Een gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Een gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Mobiliteit na heupfractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit na heupfractuur

Praktische oplossingen

Case Noodzaak tot verhuizen na amputatie van Metzorg Nijverdal

Noodzaak tot verhuizen na amputatie

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Woningaanpassing Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Zelfstandige met incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case NAH en dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

NAH en dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Huishoudelijke hulp bij NAH van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij NAH

WMO en ADL taken

Case Hulpvragen na ongeval voor hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.