Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Aanleiding en omstandigheden

Een 80-jarige man wordt op de fiets aangereden door een auto, hij loopt daarbij een partiele dwarslaesie op.  Hij is ernstig beperkt in zijn mobiliteit, zowel binnenshuis (trap) als buitenshuis.

Na een verblijf van drie weken in het ziekenhuis wordt hij vier maanden opgenomen in een revalidatiekliniek. De mobiliteit en zelfredzaamheid lijken een beperkende factor om weer naar huis te kunnen. Een zelfstandig bezoek straks aan bijvoorbeeld de fysiotherapeut, kennissen of de supermarkt lijkt niet mogelijk. Er is geen ondersteuning beschikbaar vanuit het eigen sociale netwerk of de familie.

MetZorg wordt na vijf maanden ingeschakeld.   

De vraag aan MetZorg;

  • Het vergroten van de mobiliteit binnen en buiten.
  • Woningaanpassingen.
  • Uitbreiding van het sociale netwerk.

Werkwijze en resultaat

MetZorg bezoekt betrokkene in de revalidatiekliniek voor verdere afstemming en neemt tevens een kijkje bij de eigen woning van betrokkene. Er is spoed geboden omdat het verblijf in de revalidatiekliniek ten einde loopt.

In afstemming met de gemeente (Wmo) wordt huishoudelijke hulp geregeld. Er wordt tevens een taxipas en een scootmobiel beschikbaar gesteld. In de woning worden aanpassingen gedaan in de vorm van een traplift en een aangepast toilet. 

Er wordt contact gelegd met een klussenbedrijf voor overige kleine aanpassingen in de woning. Een ergotherapeut (Zvw basispakket) zorgt voor ondersteuning in de eerste periode na thuiskomst en er wordt een personenalarmeringssysteem gerealiseerd.

MetZorg realiseert wekelijks contact met een maatjesproject. Een maatje kan in een later later stadium ook afstemming met lokale instanties.

Afronding

Zes weken na de melding bij MetZorg kan meneer weer naar huis en lijken de drempels op het gebied van mobiliteit en zelfredzaamheid weggenomen. Hij voelt zich gesteund en ontzorgd. Hij vindt het voornamelijk plezierig dat hij een gesprekspartner heeft gehad en niet hoeft te verhuizen naar bijvoorbeeld een verpleeghuis. De kwaliteit van leven en de zelfstandigheid zijn flink vergroot met relatief eenvoudige en financieel overzichtelijke investeringen.

Het begeleidingstraject bestond uit vier bezoeken en afstemming met alle betrokken partijen. MetZorg heeft een regisseursrol op zich genomen. Na één jaar lijkt de situatie stabiel en wordt het dossier gesloten.

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Een gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Een gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Mobiliteit na heupfractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit na heupfractuur

Praktische oplossingen

Case Noodzaak tot verhuizen na amputatie van Metzorg Nijverdal

Noodzaak tot verhuizen na amputatie

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Woningaanpassing Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Zelfstandige met incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case NAH en dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

NAH en dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Huishoudelijke hulp bij NAH van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij NAH

WMO en ADL taken

Case Hulpvragen na ongeval voor hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.