Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Aanleiding en omstandigheden

Een zelfstandig wonende 80-jarige man wordt op de fiets aangereden door een auto. Hij loopt daarbij een partiele dwarslaesie op. Tot voor het ongeval was hij volledig zelfredzaam. De grootste wens van hem is thuis te blijven wonen en zijn oude leven weer terug te krijgen. Hij is daarbij ernstig beperkt in zijn mobiliteit. Binnenshuis is dat door het letsel moeizaam en gevaarlijk (trap) en buitenshuis loopt hij tegen allerlei hindernissen aan.

Na een verblijf van drie weken in het ziekenhuis wordt hij vier maanden opgenomen in een revalidatiekliniek. De mobiliteit en zelfredzaamheid lijken een beperkende factor om weer naar huis te kunnen. Een zelfstandig bezoek straks aan bijvoorbeeld de fysiotherapeut, kennissen of de supermarkt lijkt niet mogelijk. Er is geen ondersteuning beschikbaar vanuit het eigen sociale netwerk of de familie.

MetZorg wordt aan het eind van het verblijf in de revalidatiekliniek ingeschakeld om mee te denken over mogelijke oplossingen en waar mogelijk deze te realiseren.  

Hulp(behoefte)

MetZorg bezoekt betrokkene in de revalidatiekliniek voor verdere afstemming en neemt tevens een kijkje bij de eigen woning om oplossingsgericht te kunnen werken. Daarbij rekening houdend met de wensen van alle betrokken partijen. Er blijkt behoefte aan:

  • Het vergroten van de mobiliteit in de woning en buiten.
  • Woningaanpassingen.
  • Uitbreiding van het (sociale) vangnet.

Werkwijze en resultaat

MetZorg heeft na de intake van alle partijen toestemming gekregen om het voorgestelde plan van aanpak uit te voeren. Er is enige spoed geboden nu blijkt dat het verblijf in de revalidatiekliniek ten einde loopt.

De Wmo is betrokken voor de aanvraag van voorzieningen in de eigen woning. Vanuit de Wmo wordt huishoudelijke hulp ingeregeld. Ook wordt in afstemming met de Wmo gekeken naar de mogelijkheden om de mobiliteit te vergroten. Er wordt een taxipas en een scootmobiel beschikbaar gesteld. In de woning worden aanpassingen gedaan in de vorm van een traplift en een aangepast toilet. 

Er wordt contact gelegd met een klussenbedrijf voor overige kleine aanpassingen in de woning. Enkele hulpmiddelen worden aangeschaft om het gemak te vergroten. Een ergotherapeut zorgt voor ondersteuning in de eerste periode na thuiskomst. Er wordt een personenalarmeringssysteem aangelegd om in geval van nood direct contact te kunnen leggen.

MetZorg zoekt na thuiskomst via lokale instanties een ingang naar een maatjesproject, die op regelmatige basis bij hem op bezoek kan komen. Het maatje ondersteunt in een later traject ook bij afstemming met lokale instanties.

Afronding

Zes weken na de melding bij MetZorg kan meneer weer naar huis en lijken de drempels op het gebied van mobiliteit en zelfredzaamheid weggenomen. Hij voelt zich door de interventie van MetZorg gesteund en ontzorgd. Hij vindt het voornamelijk plezierig dat hij een gesprekspartner heeft gehad en niet hoeft te verhuizen naar bijvoorbeeld een verpleeghuis. De kwaliteit van leven en de zelfstandigheid zijn flink vergroot met relatief eenvoudige en financieel overzichtelijke investeringen.

Het begeleidingstraject bestond uit vier bezoeken en veelvuldige afstemming met alle betrokken partijen. MetZorg heeft hierbij een regisseursrol op zich genomen. Uiteindelijk blijkt dat er een fout is gemaakt in de te betalen eigen bijdrage. MetZorg stemt dit af met het CAK. Na één jaar lijkt de situatie stabiel en zijn de laatste zaken afgerond.

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Care voor het hele gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Hersenletsel met impact op dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Intensieve coaching bij hersenletsel van Metzorg Nijverdal

Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Amputatie met noodzaak tot verhuizen  van Metzorg Nijverdal

Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Case Woningaanpassing via maatwerk Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.