Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Aanleiding en omstandigheden

Een 44-jarige man met een bouwbedrijf en drie timmermannen in loondienst had na een ongeval last van spanningsklachten (burn-out) en was gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Daarnaast kampte hij ook met fysieke beperkingen (rug).

De bedrijfsactiviteiten zijn onderverdeeld in particulier werk en werken voor een woningstichting en enkele andere vaste zakelijke klanten.

De grip op de bedrijfsvoering was deels kwijt en de lol in het ondernemen was ver te zoeken. Samen met een ondernemerscoach van MetZorg is de conclusie getrokken dat het hier gaat om een betrouwbare en loyale vakman die op het zakelijke vlak nog ontwikkelpunten had.

Hulp(behoefte)

Het doel van het adviestraject kan als volgt omschreven worden:
Het adviseren en coachen op het vlak van persoonlijke ontwikkeling zowel in de rol als ondernemer als privé en op het bedrijfsmatige vlak ten einde weer grip te krijgen op de bedrijfsvoering en betere balans privé-zakelijk.

Werkwijze en resultaat

Door een ondernemerscoach van MetZorg is het adviestraject pragmatisch aangepakt. Uit een analyse bleek dat er niet of nauwelijks verdiend werd op werken bij particulieren, terwijl het werken voor zakelijke opdrachtgevers (op regiebasis) goed rendeerde.

Hij kreeg hoofdpijn van het ‘gezeur’ van particulieren en had plezier aan de contacten en het werk voor de woningcorporatie.

Ook waren er met grote regelmaat zorgen over de financiën. Uit een analyse van de cijfers bleek dat het bedrijf zeker levensvatbaar was en dat bij een zakelijk opstelling naar particulieren de winstgevendheid zeker zou kunnen stijgen.

Samen zijn er scenario’s opgesteld hoe het bedrijf voortgezet kan worden. Als zzp’er verder gaan was een optie. Uit een pragmatische bedrijfseconomische doorrekening van de scenario’s concludeerden hij en zijn echtgenote dat het voorzetten van het bedrijf in de bestaande omvang (met 3 personeelsleden) de beste keuze was. 

Uiteindelijk is hij zich primair gaan bezighouden met ‘regiewerk’ terwijl zijn meewerkende echtgenote samen met een meewerkend voorman de particuliere werken organiseert.

De gecreëerde situatie, waarin hij verlost is van het particuliere werk en de administratieve rompslomp, wordt door hem en zijn partner als zeer belangrijk en positief ervaren.

Afronding

De uitvoerende werkzaamheden zijn weer volledig opgebouwd. Dat is stapsgewijs gegaan. Hij is ‘in control’. Hij herkent mogelijke valkuilen beter en is goed in staat om met stressfactoren veroorzaakt door de bedrijfsvoering om te gaan.

De continuïteit van het bedrijf en het ondernemerschap is geborgd en er is een goede balans privé-zakelijk gerealiseerd.
De re-integratie is positief afgerond. 

Het echtpaar heeft aangeven dat ze de arbeidsdeskundige van de verzekeraar dankbaar zijn dat hij hem in contact heeft gebracht met de ondernemerscoach.

In totaal hebben er negen gesprekken met de ondernemerscoach op het bedrijf plaatsgevonden.

Het is een groot plezier om werk te doen ‘wat ertoe doet’. In dit geval een ondernemer helpen om de bedrijfsvoering weer op orde te krijgen. Daarbij is een praktisch benadering het mooiste en heeft ook bijna altijd het meeste effect.

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Care voor het hele gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Hersenletsel met impact op dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Intensieve coaching bij hersenletsel van Metzorg Nijverdal

Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Amputatie met noodzaak tot verhuizen  van Metzorg Nijverdal

Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Case Woningaanpassing via maatwerk Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.