Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Aanleiding en omstandigheden

Een 44-jarige man heeft een bouwbedrijf met drie timmerlui in loondienst. Hij heeft na een ongeval een burn-out en last van zijn rug en is gedeeltelijk arbeidsongeschikt.

De bedrijfsvoering bestaat uit particulier werk, opdrachten van een woningcorporatie en er zijn enkele vaste zakelijke klanten.

Hij dreigt de grip op de bedrijfsvoering kwijt te raken en het plezier in ondernemen is afgenomen. Betrokkene is een betrouwbare en loyale vakman met ontwikkel punten op het zakelijke vlak. 

De vraag aan MetZorg; 

Adviseren en coachen met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling, zowel in de rol als ondernemer als privé, teneinde grip te houden op de bedrijfsvoering en de balans privé-zakelijk te verbeteren. 

Werkwijze en resultaat

De ondernemerscoach van MetZorg start met een pragmatische aanpak. Uit een eerste analyse blijkt dat er onvoldoende verdiend wordt bij particulieren, terwijl het werken voor zakelijke opdrachtgevers goed rendeert.

Daarnaast blijkt hij hoofdpijn te krijgen van het ‘gezeur’ van particulieren en juist plezier te hebben in het werk voor de woningcorporatie.

Er zijn al enige tijd zorgen over de financiële situatie van het bouwbedrijf. Uit een analyse van de cijfers blijkt dat een zakelijk opstelling naar particulieren de winstgevendheid zou doen stijgen.

Uit een bedrijfseconomische doorrekening blijkt dat het voorzetten van het bedrijf in de bestaande omvang toekomst heeft. Betrokkene zal zich primair bezighouden met ‘regiewerk’. Zijn echtgenote organiseert samen met een voorman het particuliere werk. In de nieuwe situatie is hij verlost van het particuliere werk en de administratieve rompslomp. 

Afronding

De continuïteit van het bedrijf en het ondernemerschap is geborgd en er is een goede balans privé-zakelijk gerealiseerd, de re-integratie is positief afgerond. 

In totaal hebben er 9 gesprekken met de ondernemerscoach op het bedrijf plaatsgevonden.

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Een gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Een gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Mobiliteit na heupfractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit na heupfractuur

Praktische oplossingen

Case Noodzaak tot verhuizen na amputatie van Metzorg Nijverdal

Noodzaak tot verhuizen na amputatie

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Woningaanpassing Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Zelfstandige met incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case NAH en dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

NAH en dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Huishoudelijke hulp bij NAH van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij NAH

WMO en ADL taken

Case Hulpvragen na ongeval voor hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.