Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Aanleiding en omstandigheden

Een 39-jarige man zakt bij het opbouwen van de horecagelegenheid van zijn werkgever door het dak en valt bijna 4 meter naar beneden. 

In het ziekenhuis wordt duidelijk dat hij breuken in het linkerbeen en een verbrijzelde linkerenkel heeft. Er volgen in anderhalf jaar meerdere operaties en intensieve behandelingen.

De arbeidsdeskundige van het UWV heeft in de beoordeling beroepen geselecteerd die op basis van het CBBS passend zijn. Denk aan wikkelaar, samensteller elektronisch apparatuur, boekhouder, kassier, loonadministrateur en productiemedewerker assemblage. Voor deze ‘horecatijger’ enorm demotiverend. Hoe nu verder?

Terugkeer in zijn oude beroep als kelner is uiteraard niet mogelijk. 

Hulp(behoefte)

MetZorg werd gevraagd deze werknemer actief te ondersteunen bij het vinden van een nieuw beroep, passend bij zijn mogelijkheden en wensen. 

Werkwijze en resultaat

Tijdens het kennismakingsgesprek komt de horecaman, die met veel passie in de horeca heeft gewerkt als barman en kelner, als volgt over:  

‘Gastheerschap, vriendelijkheid en behulpzaamheid zijn kenmerkend voor hem. Het vermoeden is dat hij goed in staat is om met veel verschillende soorten en typen gasten om te gaan. Op basis van het kennismakingsgesprek wordt hij door MetZorg getypeerd als ‘mensenmens’.

Er is een inventarisatie gemaakt van de wensen ten aanzien van het werk dat hij zou willen gaan doen. 
‘Iets met mensen’, ‘niet uitsluitend kantoorwerk’, ‘zelfstandigheid/ruimte om zelf beslissingen te nemen’, ‘niet veel ‘regels’ en ‘invloed op de uitvoering van het werk.’ 

De optie om in de zorg te gaan werken werd tevens besproken. 

Gezien het feit dat hij vermoedelijk over een Havo-denk- en werkniveau beschikt is hij  aangemeld voor een van psychologisch onderzoek met capaciteitentest en beroepskeuzetest. 

Uit de tests zijn diverse werkvelden en beroepen, zoals onderwijs, natuur- en landschapsbeheer, vervoer en het sociale domein, naar voren gekomen. Verder bleken trefwoorden als extravert, energiek, gedreven, vrolijk en actief van aard, op hem van toepassing te zijn.

Met ondersteuning vanuit MetZorg is hij zich gaan oriënteren op de verschillende opties, inclusief scholingsopties. 3 opties werden gekozen: NS (machinist), de zorg en natuur- en landschapsbeheer.

Samen is de volgende verdieping gezocht. Ook werd hij in contact gebracht met een ondernemer die eerder door MetZorg was begeleid na een vergelijkbaar ongeval. Deze ondernemer was lijmer in de bouw en heeft zich succesvol om laten scholen tot begeleider van kinderen met een geestelijk beperking in de zorg.

De eerste voorkeur om als machinist bij de NS te gaan werken kon niet doorgaan in verband met toelatingseisen op gebied van leeftijd.
Aansluitend heeft hij zich georiënteerd op onder andere verschillende opleidingen (mbo en hbo), het volgen van een vavo-opleiding en eventueel een EVC-traject.

Hij heeft zijn zoektocht afgerond en is recent gestart aan een mbo-opleiding in de gezondheidszorg (GGZ).

Afronding

Het doel van de interventie van MetZorg om betrokkene te ondersteunen bij ten aanzien van opleiding en een nieuw beroep is daarmee geslaagd. 

Ondanks het opgelopen letsel en het verlies van een baan en passie is dit een mooi voorbeeld van het creëren van perspectief met een grote kans op passende arbeid die aansluit bij zijn eigen wensen. Hij heeft nieuwe doelen, is enorm gemotiveerd en kan in de toekomst doen waar hij goed in is. 

Het begeleidingstraject van MetZorg bestond uit een viertal bezoeken en intensieve afstemming met meneer en betrokken partijen. Het traject had een doorlooptijd van tien maanden.  
 

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Care voor het hele gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Hersenletsel met impact op dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Intensieve coaching bij hersenletsel van Metzorg Nijverdal

Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Amputatie met noodzaak tot verhuizen  van Metzorg Nijverdal

Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Case Woningaanpassing via maatwerk Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.