Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Aanleiding en omstandigheden

Een 39-jarige kelner zakt bij het opbouwen van de horecagelegenheid van zijn werkgever door het dak en valt bijna 4 meter naar beneden. 

In het ziekenhuis wordt duidelijk dat hij breuken in het linkerbeen en een verbrijzelde linkerenkel heeft. Er volgen in anderhalf jaar meerdere operaties en intensieve behandelingen. 

Terugkeer in zijn oude beroep als kelner is niet mogelijk. De arbeidsdeskundige van het UWV heeft in de beoordeling beroepen geselecteerd die (op basis van het CBBS) passend zijn, denk aan kassier, loonadministratie en assemblagewerk. Voor deze ‘horecatijger’ enorm demotiverend. Hoe nu verder?

De vraag aan MetZorg;

  • Ondersteuning bij het vinden van een nieuw beroep.

Werkwijze en resultaat

Tijdens het kennismakingsgesprek komt het volgende naar voren;

De rol van gastheer, vriendelijkheid en behulpzaamheid in de omgang met mensen zijn kenmerkend voor hem. Aan de hand daarvan werd een inventarisatie gemaakt m.b.t. passend werk. 

Hij werd aangemeld voor een van psychologisch onderzoek met capaciteitentest en beroepskeuzetest. Uit de tests kwamen werkvelden en beroepen zoals onderwijs, natuur- en landschapsbeheer, vervoer en het sociale domein, naar voren. Trefwoorden als extravert, energiek, gedreven, vrolijk en actief van aard bleken van toepassing.

Betrokkene is recent gestart met een mbo-opleiding in de gezondheidszorg (GGZ).

Afronding

Ondanks het opgelopen letsel en het verlies van een baan en een passie is dit een voorbeeld van het creëren van perspectief met een grote kans op passende arbeid die aansluit bij zijn eigen wensen.

Het begeleidingstraject van MetZorg bestond uit een viertal bezoeken en intensieve afstemming met betrokkene en partijen. Het traject had een doorlooptijd van tien maanden.  

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Een gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Een gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Mobiliteit na heupfractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit na heupfractuur

Praktische oplossingen

Case Noodzaak tot verhuizen na amputatie van Metzorg Nijverdal

Noodzaak tot verhuizen na amputatie

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Woningaanpassing Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Zelfstandige met incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case NAH en dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

NAH en dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Huishoudelijke hulp bij NAH van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij NAH

WMO en ADL taken

Case Hulpvragen na ongeval voor hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.