NAH en dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Aanleiding en omstandigheden

Een dame van 70 jaar wordt aangereden op haar fiets met hersenletsel tot gevolg. Er is sprake van herhaalde epileptische, evenwichtsstoornissen, concentratieproblemen en vermoeidheid en vergeetachtigheid. Haar partner doet wat hij kan, maar dreigt overbelast te raken. 

MetZorg wordt 2,5 jaar na het ongeval ingeschakeld.

De vraag aan MetZorg;

  • (Over)belasting van de partner verminderen.
  • Beperken van gevaar en risico situaties. 
  • Vergroten zelfredzaamheid.

Werkwijze en resultaat

Tijdens een uitgebreide intake wordt een inventarisatie gemaakt van de hulpbehoefte. 

Om de partner te ontlasten wordt in overleg met de verzekeraar particuliere hulp ingeschakeld bij het huishouden en de tuinwerkzaamheden. Bij een Wmo aanvraag volgt een afwijzing vanwege gebruikelijke zorg door de gezonde partner.

De partner blijft de hulp bieden bij wassen en kleden en hij doet boodschappen en verzorgt de maaltijden.

De gemeente (Wmo) is bereid om een traplift te realiseren. Deze wordt gebruikt op de dagen na een epileptische aanval.  

Bij de epileptische aanvallen komt het regelmatig voor dat de partner 112 belt voor hulp en ondersteuning. In overleg met de specialist blijkt dit middel toch te zwaar. Er wordt gekozen voor een personenalarmeringssysteem en sleutelkastje waarmee een wijkzuster snel ter plaatse kan zijn om de partner te ondersteunen.

Afronding

De benodigde hulp en ondersteuning is gerealiseerd. De optie van een ‘maatje’ is nog besproken als overbelasting van de partner dreigt.

Het begeleidingstraject bestond uit vier bezoeken en afstemming tussen de gemeente, Wmo, huisarts, het echtpaar zelf, leveranciers en partijen. Het traject had een doorlooptijd van vier maanden.

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Een gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Een gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Mobiliteit na heupfractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit na heupfractuur

Praktische oplossingen

Case Noodzaak tot verhuizen na amputatie van Metzorg Nijverdal

Noodzaak tot verhuizen na amputatie

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Woningaanpassing Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Zelfstandige met incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case NAH en dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

NAH en dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Huishoudelijke hulp bij NAH van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij NAH

WMO en ADL taken

Case Hulpvragen na ongeval voor hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.