Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Aanleiding en omstandigheden

Een 21-jarige jongen komt naar Nederland om te studeren. Voordat hij start met de opleiding werkt hij bij een aantal werkgevers om alvast kennis te maken met de Nederlandse cultuur en voor een financiële buffer. Nog voor de opleiding start raakt hij betrokken bij een verkeersongeval. 

Na zes weken in coma te hebben gelegen wordt hersenletsel geconstateerd. Het is nog onduidelijk in hoeverre hij zelfredzaam is. Er is geen sociaal netwerk om op terug te vallen. Het blijkt lastig om de begeleiding op de verschillende vlakken in te regelen en op elkaar aan te laten sluiten. Het gebrek aan kennis van de Nederlandse taal speelt hierbij een rol. Er zijn veel instanties die contact met hem zoeken, maar het overzicht ontbreekt.

MetZorg wordt vier maanden na het ongeval ingeschakeld.

De vraag aan MetZorg;

  • Ondersteunen in contact met instanties.
  • Inregelen hulp(verlening) en revalidatieprogramma.
  • Zelfzorg, financiën, mobiliteit.
  • Aanleren van de Nederlandse taal.
  • Realiseren van zinvolle dagbesteding.

Werkwijze en resultaat

Na de intake blijkt op veel gebieden hulp en ondersteuning nodig. 

Het eerste doel is het oppakken van contacten met de gemeente voor ambulante begeleiding. Afstemming vindt plaats met de ambulante begeleiders. Er blijkt meer behoefte dan in eerste instantie is geïndiceerd. Bij verlenging wordt tevens uitbreiding gerealiseerd naar vijf uur begeleiding per week. Een onterechte eigen bijdrage CAK wordt telefonisch geregeld. 

De wens om een opleiding te gaan doen blijkt niet haalbaar. Er wordt een arbeidsassessment traject doorlopen. Dit draagt bij aan het zelfinzicht. Samen wordt gekeken naar wat er mogelijk is. Er volgt een maatwerkcursus Nederlandse taal en vrijwilligerswerk wordt geregeld. Naast een zinvolle invulling van de dag betekent het een uitbreiding van het sociale netwerk en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Procedures bij gemeente, UWV, belastingdienst worden in eerste instantie door MetZorg opgepakt, later neemt de ambulant begeleider dit over. 

Door het UWV wordt een ziektewetuitkering ten onrechte stopgezet. MetZorg gaat hiervoor met succes in bezwaar. Op een later tijdstip wordt een vervroegde IVA-uitkering aangevraagd en verkregen. Ook worden toeslagen samen met de begeleider aangevraagd. Hiermee wordt een goede basis gelegd voor rust en zekerheid.

Er wordt contact gelegd met een ander revalidatiecentrum (met meer ervaring met hersenletsel). Hierin wordt maatwerk geleverd voor een goede aansluiting op de dagelijkse zaken als vrijwilligerswerk en het taaltraject.

Afronding

Betrokkene wil zich verder ontwikkelen en is beter in staat om zelf keuzes te maken, met begeleiding op de achtergrond. Het sociale netwerk is uitgebreid en hij is tevreden met wat er is bereikt.

Het begeleidingstraject bestond uit bezoeken met begeleiding, maar ook regelen van arbeidsassessment, veelvuldige afstemming met de gemeente, ambulante begeleider, UWV, revalidatieartsen, instanties, andere providers en de ouders die in het buitenland wonen. Het traject had een doorlooptijd van 2,5 jaar.

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Een gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Een gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Mobiliteit na heupfractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit na heupfractuur

Praktische oplossingen

Case Noodzaak tot verhuizen na amputatie van Metzorg Nijverdal

Noodzaak tot verhuizen na amputatie

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Woningaanpassing Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Zelfstandige met incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case NAH en dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

NAH en dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Huishoudelijke hulp bij NAH van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij NAH

WMO en ADL taken

Case Hulpvragen na ongeval voor hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.