Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Aanleiding en omstandigheden

Een 21-jarige jongen komt naar Nederland om te studeren. Voordat hij start met de opleiding werkt hij bij een aantal werkgevers om alvast kennis te maken met de Nederlandse cultuur en voor een financiële buffer. Nog voor de opleiding start raakt hij betrokken bij een verkeersongeval. 

Na zes weken in coma te hebben gelegen wordt hersenletsel geconstateerd. Het is nog onduidelijk in hoeverre hij zelfredzaam is. Er is geen sociaal netwerk om op terug te vallen en blijkt het lastig om de begeleiding op de verschillende vlakken in te regelen en op elkaar aan te laten sluiten. Ook speelt het gebrek aan kennis van de Nederlandse taal een rol. Er zijn veel instanties die contact met hem zoeken, maar het overzicht ontbreekt.

MetZorg wordt vier maanden na het ongeval ingeschakeld om hem te begeleiden om contacten met instanties op te pakken, de juiste stappen te zetten om de zelfredzaamheid naar de toekomst te vergroten en problemen tijdig te signaleren en op te pakken. 

Hulp(behoefte)

De hulpbehoefte kan als volgt omschreven worden:

  • Ondersteunen in contact met instanties
  • Inregelen hulp(verlening) en revalidatieprogramma
  • Zelfzorg, financiën, mobiliteit
  • Wens om Nederlandse taal te leren
  • Zinvolle dagbesteding

Werkwijze en resultaat

Na de intake blijkt er op veel gebieden hulp en ondersteuning gewenst. MetZorg heeft daarbij zowel een regisseursrol als een begeleidende rol gespeeld. 

Het eerste doel is het oppakken van contacten met de gemeente voor het inregelen van ambulante begeleiding. Er wordt veel afgestemd met de ambulante begeleiders voor de vraagstukken die spelen. Er blijkt meer behoefte dan in eerste instantie is geïndiceerd. Een verlenging gaat gepaard met een uitbreiding naar vijf uur per week. Ook een onterechte eigen bijdrage wordt aangepakt.

Voor de dagbesteding worden in twee jaar een aantal zaken opgepakt. Het invullen van de wens om een opleiding te gaan doen lijkt helaas niet meer mogelijk. Er wordt een arbeidsassessment traject doorlopen. Dit draagt bij aan het zelfinzicht. Samen wordt gekeken naar wat wel mogelijk is. Er volgt niet alleen een maatwerkcursus Nederlandse taal, maar ook het oppakken van vrijwilligerswerk wordt ingeregeld. Hiermee volgt niet alleen een zinvolle invulling van de dag, maar ook een uitbreiding van het sociale netwerk en het vergroten van de zelfredzaamheid.

De belangrijkste poststukken om zaken in te regelen bij instanties als gemeente, UWV, belastingdienst worden in eerste instantie door MetZorg opgepakt, later in samenwerking met de ambulant begeleider die dit uiteindelijk overneemt. 

Door het UWV wordt een ziektewetuitkering ten onrechte stopgezet. MetZorg gaat hiervoor met succes in bezwaar. Op een later tijdstip wordt een vervroegde IVA-uitkering aangevraagd en verkregen. Ook worden toeslagen samen met de begeleider aangevraagd. Hiermee wordt een goede basis gelegd voor rust en zekerheid.

Er wordt contact gelegd met een ander revalidatiecentrum (met meer ervaring met hersenletsel). Hierin wordt maatwerk geleverd voor een goede aansluiting op de dagelijkse zaken als vrijwilligerswerk en het taaltraject.

Afronding

In ruim twee jaar zijn goede resultaten behaald. Er is meer energie, de taalbeheersing neemt toe en er is een zinvolle dagbesteding. De zelfredzaamheid en leren omgaan met ‘complexe’ situaties lijkt beter te gaan. Er is ook meer inzicht in wat nog wel of niet kan, of wat nog te ontwikkelen is. MetZorg trekt zich langzaam terug en blijft aanwezig als sparringpartner voor vraagstukken die kunnen voorkomen.

Bij de vervolgrevalidatie wordt geprobeerd om het maximale eruit te halen. Dit is vooral gericht op balans in activiteiten en beschikbare energie (belasting – belastbaarheid), cognitieve training, fysieke belastbaarheid en timemanagement.

Deze gemotiveerde jongen wil zich verder blijven ontwikkelen en is momenteel beter in staat om zelf keuzes te maken, met begeleiding op de achtergrond. Het sociale netwerk is uitgebreid en hij is momenteel blij met wat er is bereikt ondanks het voorval.

Het begeleidingstraject bestond uit bezoeken met begeleiding, maar ook regelen arbeidsassessment en veelvuldige afstemming tussen de gemeente, ambulante begeleider, UWV, revalidatieartsen, instanties, andere providers en ouders die in het buitenland wonen. Zonder goede onderlinge samenwerking en afstemming met andere bereidwillige partijen was het niet mogelijk geweest dit resultaat neer te zetten. Het traject had een doorlooptijd van 2,5 jaar.

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Care voor het hele gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Hersenletsel met impact op dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Intensieve coaching bij hersenletsel van Metzorg Nijverdal

Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Amputatie met noodzaak tot verhuizen  van Metzorg Nijverdal

Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Case Woningaanpassing via maatwerk Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.