Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Aanleiding en omstandigheden

Een 72-jarige dame wordt als fietser aangereden door een auto. Door het ongeval is blijvend letsel aan de rechterschouder ontstaan. Ze kan de arm niet langer optillen. Ook lopen en staan gaat moeizaam vanwege bekkenklachten. 

De partner ondersteunt waar hij kan op het gebied van huishouden, koken en boodschappen doen, maar heeft zelf ook gezondheidsklachten. Ook de kinderen verlenen hulp waar mogelijk, maar dit is geen duurzame oplossing.

Deelname aan het verkeer op de fiets lijkt na het ongeval niet mogelijk. Er is tevens sprake van verkeersangst. De zelfstandige mobiliteit is daardoor beperkt.

In de woning is een badkamer aanwezig die is voorzien van een ligbad met doucheplaats. Gebruik van het ligbad is niet langer veilig en verantwoord. Ook worden problemen ervaren bij het gebruik van het toilet. 

MetZorg wordt gevraagd mee te denken over de problemen in de badkamer andere hulpvragen te inventariseren.

De vraag aan MetZorg;

  • Realiseren van hulp bij de persoonlijke verzorging.
  • Optimaliseren huidige badkamer.
  • Voorkomen van overbelasting van de partner.
  • Oplossen van mobiliteitsproblemen.

Werkwijze en resultaat

MetZorg heeft de eigen ergotherapeut gevraagd om tijdens de intake de problemen te inventariseren en een programma van eisen op te stellen voor badkamer en toilet. 

Er is een onderscheid gemaakt tussen algemeen gebruikelijke voorzieningen en voorzieningen die in het kader van de Wmo aangevraagd kunnen worden. 

De kinderen hebben de oude tegels, het bad en toilet verwijderd. Een provider werd na afstemming met partijen ingeschakeld om de badkamer en het toilet op onderdelen aan te pakken. De gemeente heeft daarna het spoel föhn systeem geplaatst. MetZorg heeft hier een organiserende en coördinerende rol in gespeeld

De ergotherapeut van MetZorg heeft geholpen om bepaalde dagelijkse handelingen te vereenvoudigen, nieuwe vaardigheden aan te leren en een aantal kleine hulpmiddelen zijn gerealiseerd  

Ondersteunend heeft de gemeente drie uur huishoudelijke hulp toegekend en een taxipas verstrekt. Thuiszorg kwam twee keer per week (Zvw) ter ondersteuning in de persoonlijke verzorging. 

Afronding

MetZorg bracht een aantal bezoeken en zocht vooral contact op lokaal niveau om snel te kunnen schakelen.

Door goede afstemming tussen partijen kon in drie maanden concreet resultaat worden geboekt. Het echtpaar was blij dat er niet alleen hulp en ondersteuning werd geboden, maar ook dat de geboden oplossing duurzaam was. Afhankelijkheid van derden nu en in de toekomst wordt hiermee voorkomen. Samen staan ze weer positief in het leven ondanks de blijvende beperkingen. 
 

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Een gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Een gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Mobiliteit na heupfractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit na heupfractuur

Praktische oplossingen

Case Noodzaak tot verhuizen na amputatie van Metzorg Nijverdal

Noodzaak tot verhuizen na amputatie

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Woningaanpassing Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Zelfstandige met incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case NAH en dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

NAH en dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Huishoudelijke hulp bij NAH van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij NAH

WMO en ADL taken

Case Hulpvragen na ongeval voor hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.