Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Aanleiding en omstandigheden

Ruim 30 jaar geleden wordt een jong kind aangereden door een auto. Op latere leeftijd komen de ernstige gevolgen tot uiting komen door een epilepsieaanval. Er blijkt sprake van een progressief ziektebeeld.  

Op het moment van de epileptische aanval staat het slachtoffer midden in het leven. Hij heeft een partner, jonge kinderen en een fulltimebaan. De partner is parttime werkzaam. 

Er is veel zorg, begeleiding en toezicht nodig. Vanuit de familie, sociale contacten en de partner zelf wordt dit opgevangen. Ondertussen werkt de partner ook gewoon door. Alle partijen dreigen overbelast te raken. 

Vanuit het CIZ wordt een indicatie afgegeven voor begeleiding individueel en groep. Er wordt in de praktijk beperkt gebruik van gemaakt om diverse redenen. 

MetZorg is ingeschakeld om de totale situatie te inventariseren en mee te denken in oplossingsrichtingen.

Hulp(behoefte)

Het gezin heeft een duidelijke behoefte aan ondersteuning op diverse fronten:

  • Overbelasting van de partner
  • Vraagstukken omtrent CIZ-indicatie
  • Afstemming met werkgever
  • Enige woningaanpassingen

Werkwijze en resultaat

Na uitgebreid overleg met alle partijen, wordt een intake verzorgd door MetZorg. Hier worden onder meer de hulpvragen in kaart gebracht en worden, in overleg met de familie, oplossingen aangedragen. 

MetZorg poogt vanuit de Wlz-indicatie de indicatie om te zetten naar een PGB. In eerste instantie wordt dit afgewezen door ‘kans op herstel’. Samen besluit men een bezwaarschrift met uitgebreide (medische) onderbouwing in te zenden. De maximale afhandelingstermijn lijkt daarbij door het CIZ gebruikt te worden. Ondertussen wordt er vanuit de Wmo hulp en ondersteuning ingeregeld. 

In overleg met de werkgever en partijen is onbetaald verlof voor langere tijd aangevraagd. Indien een PGB toegekend wordt kan dit (grotendeels) door de partner worden ingevuld en kan door de grote afhankelijkheid de betaalde baan worden opgezegd. Partijen zijn het eens over dit doel. Aanvulling van gemiste inkomsten is mogelijk door de verzekeraar.

Samen met de partner lukt het om de werkgever mee te krijgen in dit traject, waardoor er langzaam ruimte voor een nieuwe balans ontstaat. Verdere overdracht vindt plaats aan lokale partijen als Stichting Mee. De bezwaarprocedure wordt opgevolgd door de belangenbehartiger. MetZorg blijft op de achtergrond beschikbaar voor bijzonderheden.

Afronding

De familie en omgeving dreigde overbelast te raken door de nieuwe situatie. MetZorg heeft in deze situatie een bijdrage mogen leveren aan het vinden van een hernieuwde balans. Door de oplossingen lijken de hulpvragen en problematiek weer naar de achtergrond te verdwijnen. Het dossier is inmiddels door partijen afgewikkeld. 

Het begeleidingstraject bestond uit een aantal bezoeken en veelvuldige afstemming tussen betrokken partijen, alsmede de gemeente, het CIZ, Stichting Mee en Philadelphia. De totale doorlooptijd bedroeg ongeveer 18 maanden.

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Care voor het hele gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Hersenletsel met impact op dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Intensieve coaching bij hersenletsel van Metzorg Nijverdal

Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Amputatie met noodzaak tot verhuizen  van Metzorg Nijverdal

Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Case Woningaanpassing via maatwerk Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.