Een gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Aanleiding en omstandigheden

Een echtpaar met jonge kinderen maakt een ritje op de fiets. Tijdens de rit wordt de echtgenote aangereden door een auto die geen voorrang verleent. Ze komt met haar hoofd op de straat en loopt ernstig hersenletsel op. 

Naast de aanwezigheid van de kinderen speelt mee dat het echtpaar samen een onderneming runt. De woning is gelegen boven de zaak en middels een trap bereikbaar.

Echtgenote is opgenomen in het ziekenhuis en wordt naar een revalidatiekliniek doorverwezen. Vanwege onhandelbaar en agressief gedrag wordt ze uit de kliniek ontslagen. 

MetZorg wordt kort na het ongeval ingeschakeld.

De vraag aan MetZorg;

  • Ondersteuning bij herstel en duidelijkheid omtrent de prognose.
  • 24-uurs zorg voor mevrouw.
  • Psychische ondersteuning voor de echtgenoot.
  • Aanpassing van de woning.
  • Ondersteuning continuïteit onderneming.

Werkwijze en resultaat

Kort na het intakegesprek lukt het om medische begeleiding op de rails te krijgen. De specialist schrijft medicatie voor waarmee het opstandige en agressieve gedrag grotendeels wegvalt. Voor de partner wordt psychische begeleiding en ondersteuning gerealiseerd.

Besloten wordt om de bovenwoning te verhuren, de ruimte achter de winkel wordt verbouwd tot een gelijkvloerse woning voor het gezin. Hiertoe werd afgestemd met de familie, opdrachtgever, belangenbehartiger, gemeente en bouwkundigen.

De bedrijfsvoering binnen het bedrijf wordt deels verlegd van vader naar zoon met coaching omtrent het veranderende taken en rollen. 

Door MetZorg is een indicatie voor 24/7 zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) aangevraagd op basis waarvan het zorgkantoor een PGB heeft toegekend voor de zorg die door de echtgenoot en inwonende dochter wordt ingevuld. 

Afronding

De noodzakelijke zorg is gerealiseerd en de huisvesting adequaat geregeld, gelijkvloers en passend bij de beperkingen van betrokkene. Voor het eigen bedrijf is weer perspectief ontstaan, ze kunnen de blik op de toekomst richten. 

Het begeleidingstraject bestond uit zes bezoeken en contacten met diverse instanties en partijen per telefoon en mail. De totale doorlooptijd bedroeg ongeveer anderhalf jaar.

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Een gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Een gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Mobiliteit na heupfractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit na heupfractuur

Praktische oplossingen

Case Noodzaak tot verhuizen na amputatie van Metzorg Nijverdal

Noodzaak tot verhuizen na amputatie

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Woningaanpassing Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Zelfstandige met incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case NAH en dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

NAH en dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Huishoudelijke hulp bij NAH van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij NAH

WMO en ADL taken

Case Hulpvragen na ongeval voor hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.