Weer perspectief na bedrijfsongeval

Aanleiding en omstandigheden

Een 36-jarige man is in 2012 naar Nederland gekomen. Hij heeft de inburgeringscursus met succes afgerond en is zodra het ‘mocht’, gaan werken als kabellegger en later als autowasser.

Hij werkt 3 jaar als uitzendkracht in een vleesverwerkingsbedrijf als hij bij een bedrijfsgeval betrokken raakt. Bij een tijdelijke overplaatsing van de inpakafdeling naar de verwerkende productieafdeling bediende hij een zaagmachine. Tijdens de uitvoering van het werk met de zaagmachine zijn de rechter ring- en wijsvinger ernstig verwond.

Drie jaar na ongeval ervaarde hij nog pijn in de ring- en wijsvinger van de rechterhand en beperkingen bij het gebruik van de rechterhand en arm. Hij sliep slecht en had herbelevingen. Ook was er sprake van energetische klachten, mogelijk als gevolg van medicijngebruik.

Hulp(behoefte)

MetZorg werd gevraagd een plan van aanpak op te stellen gericht op ondersteuning van betrokkene met als doel duurzaam herstel en re-integratie in loondienst.

Werkwijze en resultaat

Meneer beschikt niet over beroepskwalificaties en had in zijn geboorteland o.a. opperwerk in de bouw uitgevoerd. Zijn spreekvaardigheid in het Nederlands was zeer beperkt en hij was passief en inactief.

In de daaropvolgende maanden is er diverse keren contact geweest en hebben er driegesprekken plaatsgevonden met de psycholoog. Op het moment dat hij weer wat sterker in zijn schoenen stond is het onderwerp re-integratie ‘op tafel gekomen’. Daarnaast hebben we eventuele aanvullende hulpbehoeften besproken.

Samen met de re-integratiespecialist van MetZorg is de conclusie getrokken dat hij baat had bij een Marokkaans sprekende coach die hem zou kunnen ondersteunen bij vinden van een ‘nieuw’ beroep, het bepalen van een eventuele scholingsbehoefte en het vinden van een baan. Ook het eigen maken van de Nederlandse Taal zowel schriftelijk als mondeling was een ontwikkelpunt.

De verwachting was dat hij door een begeleidingstraject (inclusief nazorg) verder geactiveerd kon worden en naar arbeid begeleid zou kunnen worden. Na akkoord van de verzekeraar is er contact opgenomen met een Marokkaans sprekende coach die hem 8 maanden heeft begeleid. 

In de daaropvolgende periode is een hij tijdelijk dienstverband aangegaan bij een autopoetsbedrijf, waarmee hij in contact stond. Met behulp van zijn coach is een passende opleiding gevonden, een 1-jarige BBL-opleiding Assistent Mobiliteitsbranche. Het bedrijf van zijn werkgever is zijn leerplaats en het arbeidscontract is verlengd met minimaal 12 maanden. 

Afronding 

Verzekeraar heeft de opleidingskosten van de BBL-opleiding gefaciliteerd en daarnaast een cursus VCA. Bovendien kan hij in de komende maanden nog gebruik kan maken van de begeleiding van de coach, die ook zal fungeren als coach van de werkgever tijdens de werk-leer-fase en indien nodig contacten onderhouden met de school.

In de komende maanden zal gewerkt worden aan de taalkennis. Hij gaat deelnemen aan taalproject in de regio of hij krijgt ondersteuning van een ‘taalbuddy’.

Het laatste nieuws is dat hij inmiddels het VCA-certificaat heeft behaald.

Het begeleidingstraject van MetZorg bestond uit een kennismakingsgesprek en intensieve afstemming met meneer en betrokken partijen. Communicatie ging vooral telefonisch. Het traject had een doorlooptijd van 14 maanden. 

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Een gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Een gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Mobiliteit na heupfractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit na heupfractuur

Praktische oplossingen

Case Noodzaak tot verhuizen na amputatie van Metzorg Nijverdal

Noodzaak tot verhuizen na amputatie

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Woningaanpassing Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Zelfstandige met incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case NAH en dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

NAH en dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Huishoudelijke hulp bij NAH van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij NAH

WMO en ADL taken

Case Hulpvragen na ongeval voor hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.