Hulpvragen na ongeval voor hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Aanleiding en omstandigheden

Een broer (14) en zus (11) worden vlak bij hun woning door een auto aangereden. Beide kinderen hebben als gevolg van het ongeval meerdere fracturen en hersenletsel.

Het ongeval heeft een enorme impact op het hele gezin. Vader heeft het ongeval zien gebeuren en ontwikkelt ernstige psychische klachten. Voor moeder dreigt overbelasting door de stress, de zorgen en de extra werkzaamheden in de thuissituatie.

MetZorg wordt twee jaar na het ongeval ingeschakeld. 

Hulp(behoefte) De vraag aan MetZorg;

  • Voorkomen van overbelasting.
  • Realiseren van psychische ondersteuning.
  • Realiseren van huishoudelijke hulp.
  • Realiseren van schoolvervoer.

Doordat de kinderen langdurig moesten revalideren, hebben zij op school veel gemist.
Op het moment van het ongeval zat dochter in groep 8 van speciaal basisonderwijs en zoon in de 2e klas van een praktijkschool.

Gezien de opgelopen achterstand en de blijvende cognitieve beperkingen, is er behoefte aan begeleiding op het gebied van schoolhervatting en studiekeuze.

Werkwijze en resultaat

Tijdens een intake worden de hulpvragen in kaart gebracht. 

De gemeente wordt ingeschakeld om de mogelijkheden van lokale ondersteuning en begeleiding te bespreken (Wmo, Jeugdwet, Onderwijs). Schoolvervoer en huishoudelijke hulp worden vanuit de gemeente gerealiseerd. Tevens wordt begeleiding door maatschappelijk werk gerealiseerd. 

Vader start met therapie in een psychotrauma expertisecentrum, moeder krijgt psychische ondersteuning vanuit de praktijkondersteuner van de huisarts. MetZorg regelt begeleiding middels een coach die zowel met zoon als met dochter een individueel traject uitzet.

Hij onderhoudt de contacten met school, de werkgever, denkt en zoekt mee naar passend (vervolg)onderwijs met de nodige begeleiding en stimuleert en motiveert alle betrokkenen.

Afronding

MetZorg heeft een bijdrage geleverd bij het vinden van een nieuwe balans in het gezin.

De dochter is inmiddels gestart op een voor haar passende opleiding met de nodige begeleiding op het gebied van niet aangeboren hersenletsel.
De zoon heeft een werkplek gevonden en krijgt ondersteuning bij het vinden van een passende vervolgopleiding.

Het begeleidingstraject is na drie jaar afgerond. Het begeleidingstraject bestond uit bezoeken en contact via telefoon en daarnaast veelvuldige afstemming tussen betrokken partijen, alsmede de gemeente en de provider omtrent school.

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Een gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Een gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Mobiliteit na heupfractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit na heupfractuur

Praktische oplossingen

Case Noodzaak tot verhuizen na amputatie van Metzorg Nijverdal

Noodzaak tot verhuizen na amputatie

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Woningaanpassing Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Zelfstandige met incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case NAH en dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

NAH en dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Huishoudelijke hulp bij NAH van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij NAH

WMO en ADL taken

Case Hulpvragen na ongeval voor hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.