Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Aanleiding en omstandigheden

Een 40-jarige productiemedewerker komt op weg naar huis in de file terecht en wordt daarbij van achteren aangereden. Direct na het ongeval zijn er pijnklachten in de schouder en nek. Meneer ervaart letselschade na whiplash. Daarbij komt een verstoord slaapritme, wat impact heeft op zijn humeur en zijn rol als vader in een jong gezin. 

Hij raakt in een negatieve spiraal en voelt zich in toenemende mate depressief en onzeker. Hij gaat nauwelijks nog de deur uit, ontwikkelt angsten en durft niet meer auto te rijden. De ingezette behandeling geeft geen verbetering en hij raakt volledig arbeidsongeschikt.

MetZorg wordt enkele maanden na het ongeval ingeschakeld om te ondersteunen in de re-integratie, daarbij rekening houdend met de omstandigheden op het werk en thuis.

Hulp(behoefte)

Samen met opdrachtgever en belangenbehartiger wordt afgesproken de behoeftes van het slachtoffer in kaart te brengen en te zoeken naar een oplossing voor de ontstane situatie:

  • De rijangst belemmert in het opstarten van werk en privé.
  • Afstemming met de werkgever is noodzakelijk.
  • De depressieve gevoelens hinderen activatie en re-integratie.
  • Behoefte aan een onafhankelijke sparringpartner omtrent herstel, balans houden en valkuilen.

Werkwijze en resultaat

Kort na het intakegesprek wordt een rijschoolhouder in de omgeving ingeschakeld met een specialisatie in rijangst. Het opnieuw oppakken van zelf autorijden werkt bevrijdend en geeft een eerste gevoel van het terugkrijgen van autonomie.

Met toestemming van alle partijen wordt afstemming met de werkgever gezocht om gezamenlijk tot een snel, maar duurzaam herstel te komen. Ook de werkgever ziet het belang en de mogelijkheden van samenwerking.

MetZorg stemt af met de huidige fysiotherapeut omtrent zijn visie en mogelijkheden om het herstel te bevorderen. Er wordt gekozen voor een combinatie van intensievere behandelingen met sporten onder begeleiding. Dit draagt mede bij aan het eigen geloof in herstel en activatie.

De psychische klachten nemen af naarmate het geloof in eigen kunnen en leren omgaan met de situatie vordert. Ook de eigen rol in het gezin wordt weer herpakt. Samen met de werkgever wordt een opbouwschema opgesteld om binnen enkele maanden tot re-integratie te komen.

Afronding

Het traject letselschade na whiplash bestond uit twee bezoeken en tweewekelijkse afstemming per telefoon met betrokkene om vinger aan de pols te houden. Ook werd gesproken over de eigen valkuilen om bewustwording en doorbreken van disfunctionele patronen de realiseren. Hij voelt zich gehoord en gezien en ervaart de gesprekken als een steun in de rug. Opstarten in eigen werk werd na drie maanden gerealiseerd, het totale traject bedroeg ongeveer zes maanden. 

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Care voor het hele gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Hersenletsel met impact op dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Intensieve coaching bij hersenletsel van Metzorg Nijverdal

Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Amputatie met noodzaak tot verhuizen  van Metzorg Nijverdal

Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Case Woningaanpassing via maatwerk Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.