Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Aanleiding en omstandigheden

Een 51-jarige rijschoolhouder rijdt alleen in de lesauto en staat stil voor een verkeerslicht. Het verkeerslicht springt op groen. Een auto voor hem blijft stil staan, evenals hijzelf. Vervolgens wordt hij aangereden door een achteropkomende auto.

Direct na het ongeval ervaarde hij nek- en schouderklachten, hoofdpijn en duizeligheid. De volgende dag bezoekt hij de huisarts omdat de klachten aanhouden.
Die verwijst hem door naar fysiotherapeut.

Twee maanden na het ongeval verloopt het herstel moeizaam.

MetZorg wordt ingeschakeld om meneer te ondersteunen bij het borgen van de continuïteit van het bedrijf en het vinden van de juiste medische zorg.

Werkwijze en resultaat

De ondernemerscoach/re-integratiecoach heeft het begeleidingstraject pragmatisch ingestoken. 

De rijschool onderscheidt zich doordat hij cursisten met een andere dan de Nederlandse achtergrond, goed begrijpt. Hij ziet dat ze de verkeerssituatie anders ‘lezen’. Hij kan ze goed uitleggen hoe ze ‘daar anders naar moeten kijken’. Hij heeft veel cursisten die uit Afrika, het Midden-Oosten en China komen. Hij heeft het voordeel dat hij naast het Nederlands ook Arabisch, Koerdisch en een beetje chinees spreekt.

Voor het ongeval werkte meneer veel en hard. Na het ongeval heeft hij het aantal lessen dat hij per dag geeft, licht verminderd. De bestaande cursisten blijven bij hem lessen en beginners neemt hij nauwelijks aan, omdat die zorgen voor pijnklachten omdat autorijden hun nog niet goed af gaat bij het remmen, het nemen van verkeersdrempels, e.d.

Om de continuïteit van de rijschool te borgen zet hij door. Hij hoeft daarin nauwelijks gestimuleerd te worden. Zijn verwachting is dat wanneer hij weer volledig inzetbaar is, hij binnen enkele maanden weer zijn agenda gevuld kan hebben met rijlessen. 

Omdat hij een doorzetter is, is ondersteuning op het bedrijfskundige vlak niet noodzakelijk. 
Hert MetZorg-team heeft zich vervolgens gefocust op herstel.

Op basis van de aanwezige informatie is het initiatief genomen om hem versneld aan te melden voor beeldvormend onderzoek. Uit het onderzoek kwamen geen afwijkingen in het gebied rond de nek, schouders en hoofd naar voren.
Er werd gesproken over niet-objectiefbare klachten, c.q. whiplashklachten.

De uitslag betekende dat hij snel aangemeld kon worden voor een intensief behandeltraject bij één van onze providers. Het voordeel was dat hij daar snel terecht kon voor een behandeling van twee aaneengesloten weken. 
Uiteindelijk is om praktische redenen nog wat langer gewacht met de behandeling omdat hij veel examens van cursisten had ingepland.

Aansluitend heeft hij de behandelingen ondergaan. Het resultaat was positief. Nabehandeling heeft nog in zijn woonplaats plaatsgevonden bij een praktijk, die door MetZorg is geselecteerd.

Afronding

Hij is zodanig hersteld dat hij weer volop rijlessen geeft. Daar was hij erg blij om. De continuïteit van het bedrijf en het ondernemerschap is geborgd.
Betrokkene en de verzekeraar konden overgaan tot ‘het afwikkelen’ van de schade.

Voor de ondernemerscoach/re-integratiespecialist van MetZorg was het erg leuk om deze gemotiveerde ondernemer extra zetten in de rug te geven bij het herstel en het borgen van de continuïteit van zijn bedrijf. 

De aangeboden behandeling wijkt af van de reguliere behandeling. Het is inmiddels onze ervaring dat een dagelijkse intensieve behandeling van 2 tot 3 weken (volgtijdig) leidt tot significant betere resultaten.  

Hij is sneller hersteld en door de goede samenwerking zijn betrokken partijen in staat geweest de schade te beperken. 

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Care voor het hele gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Hersenletsel met impact op dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Intensieve coaching bij hersenletsel van Metzorg Nijverdal

Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Amputatie met noodzaak tot verhuizen  van Metzorg Nijverdal

Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Case Woningaanpassing via maatwerk Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.