Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Aanleiding en omstandigheden

Een 66-jarige man wordt op zijn motor aangereden door een auto en komt daarbij ten val. Er is sprake van meerdere fracturen en verbrijzeling in het linker onderbeen. Tevens lijkt er sprake te zijn van dystrofie.

Na een periode van herstel zijn er blijvende klachten aan het linkerbeen die hem beperken in zijn dagelijks terugkerende activiteiten en mobiliteit. Hierbij betreft het niet alleen de mobiliteit in en om de woning, maar ook voor grotere afstanden. 

Ook de nachtrust verloopt niet goed door een verplichte ligging op de rug en een zeer gevoelige huid.

De combinatie van ervaren klachten en beperkingen, maakt dat hij langzaam gefrustreerd raakt en zijn sociale leven verder beperkt wordt.

MetZorg wordt 9 maanden na deze gebeurtenis ingeschakeld om de dagelijks ervaren beperkingen in het kader van persoonlijke verzorging, ADL-activiteiten en mobiliteit in kaart te brengen en mee te denken over oplossingsmogelijkheden om hem te helpen de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven te vergroten.

Hulp(behoefte)

Er blijken uit het intakegesprek meerdere hulpvragen aanwezig te zijn:

  • Dreigende overbelasting van de partner die al als mantelzorger actief is.
  • Beperkte actieradius en ‘verstoorde balans’.
  • Autorijden beperkt tot het minimum door fysieke beperkingen.
  • Meedenken over oplossingen verhoogd valrisico.
  • Verstoorde nachtrust in verband overgevoeligheid van de huid.
  • Huishoudelijke ondersteuning.

Werkwijze en resultaat

MetZorg voert een intakegesprek en regelt direct een aantal kleine zaken zoals een wandelstok, wandbeugels in de toiletruimte, drempelhulpen en de aanschaf van een douchestoel. Praktische hulp vanuit de familie wordt geboden om drempels waar mogelijk af te vlakken en de bestrating geleidelijk af te laten lopen. 

Een rolstoel is al aanwezig via de uitleen. De ervaren slaapproblemen kunnen deels worden opgelost door het lenen van een ‘dekenboog’ waarmee contact van de voet met de deken wordt vermeden.

Ook de gemeente wordt aangehaakt voor een aantal zaken. Er wordt een aanvraag gedaan voor een invalidenparkeerkaart en parkeerplaats. De keuring hiervoor wordt door de familie zelf opgepakt en daarna door de gemeente toegekend.

Samen met een ergotherapeut worden concrete tips en adviezen gegeven aan betrokkene. Deze ergotherapeut wordt ook ingezet voor een adviserende rol, waarmee de noodzaak van een traplift duidelijk wordt gemaakt richting de gemeente.

Om de stabiliteit en loopafstand te vergroten is orthopedisch schoeisel geadviseerd. Een vergoeding vanuit de zorgverzekering is mogelijk na een verwijzing van een specialist. 

Om het linkerbeen te ontlasten wordt de auto voorzien van een eenvoudig te installeren Click ‘n Go systeem, waarmee schakelen zonder te koppelen mogelijk is. 

In eerste instantie is een scootmobiel geen bespreekbare optie en een brug te ver. Na een aantal maanden wordt duidelijk dat de vergrote mobiliteit bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven, waarna ook deze wordt ingeregeld.

Afronding

De beperkte mobiliteit, bewegingsvrijheid en slaapproblemen zorgden voor een neerwaartse spiraal. Door het inregelen van een aantal praktische hulpmiddelen op zowel korte als langere termijn en het aanhaken van de gemeente is niet alleen de zelfredzaamheid, maar ook de kwaliteit van leven vergroot. De familie heeft het gevoel de regie weer terug te hebben. 

Het begeleidingstraject bestond uit een tweetal bezoeken en afstemming tussen de ergotherapeut, familie, gemeente, woningbouw en auto aanpassen. MetZorg is gedurende een jaar betrokken geweest in dit dossier. 

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Care voor het hele gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Hersenletsel met impact op dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Intensieve coaching bij hersenletsel van Metzorg Nijverdal

Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Amputatie met noodzaak tot verhuizen  van Metzorg Nijverdal

Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Case Woningaanpassing via maatwerk Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.