Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Aanleiding en omstandigheden

Een 55-jarige vrouw steekt de straat over en komt daarbij in botsing met een scooter. Ze raakt met haar hoofd het wegdek. Vrijwel direct na het ongeval is er sprake van hoofdpijn, nek- en schouderklachten.

In de maanden daarna blijven de ervaren klachten aanhouden. De huisarts verwijst haar naar een fysiotherapeut, maar een afname van klachten wordt niet gerealiseerd. Na enkele maanden wordt betrokkene doorgestuurd naar een orthopeed die ondanks diverse onderzoeken en scans geen bijzonderheden vindt.

Ze wordt doorverwezen naar een multidisciplinair revalidatietraject. Het beoogde doel om klachtenvrij te functioneren na een periode van 14 weken revalidatie wordt niet behaald. 

Ondertussen kan ze haar eigen werk niet uitvoeren en zowel betrokkene als haar werkgever raken gefrustreerd. Ze is moe en gespannen, er dreigen psychische klachten te ontstaan.

MetZorg wordt 10 maanden na het ongeval ingeschakeld.

De vraag aan Metzorg;

  • Een alternatieve behandeling/begeleiding realiseren.
  • Re-integratie in het eigen werk.

Werkwijze en resultaat

MetZorg heeft na een intakegesprek in afstemming met partijen gekozen voor een second opinion. In een regulier traject zijn de wachttijden hiervoor lang. Bij een provider van MetZorg wordt binnen twee weken een MRI geregeld. Er worden geen afwijkingen gevonden, niets lijkt een intensief behandeltraject in de weg te staan.

Samen met partijen wordt gekozen voor een intensief fysio- en manueel behandeltraject van twee weken. Ze verblijft hiervoor twee weken in een hotel om de focus volledig op het eigen herstel te kunnen richten. De ervaren klachten nemen af tijdens het traject. Ze krijgt tevens oefeningen en adviezen mee voor thuis om het herstel duurzaam te maken.

MetZorg selecteert een geschikte behandelaar in de eigen omgeving. 

De eigen werkzaamheden worden na het traject middels een opbouwschema weer opgepakt. Hierbij wordt in afstemming met de werkgever rekening gehouden met de nabehandeling. Na twee maanden is ze weer volledig aan het werk.

Afronding

De behandelingen hebben de klachten nagenoeg volledig doen verdwijnen. In stressvolle situaties ervaart ze soms nog een gespannen gevoel, maar de hoofdpijn is weg en ook haar energie is weer terug. Ze heeft haar eigen werk volledig hervat en geeft aan haar leven weer terug te hebben. 

Het begeleidingstraject bestond uit drie bezoeken aan het slachtoffer, waarvan één samen met de werkgever voor nadere afstemming. De totale doorlooptijd bedroeg zes maanden inclusief de nazorg.

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Een gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Een gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Mobiliteit na heupfractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit na heupfractuur

Praktische oplossingen

Case Noodzaak tot verhuizen na amputatie van Metzorg Nijverdal

Noodzaak tot verhuizen na amputatie

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Woningaanpassing Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Zelfstandige met incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case NAH en dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

NAH en dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Huishoudelijke hulp bij NAH van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij NAH

WMO en ADL taken

Case Hulpvragen na ongeval voor hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.