Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Aanleiding en omstandigheden

Een 55-jarige vrouw steekt de straat over en komt daarbij in botsing met een scooter. Ze raakt daarbij met haar hoofd het wegdek en ondervindt letselschade bij aanrijding. Vrijwel direct na het ongeval is er sprake van hoofdpijn, nek- en schouderklachten.

In de maanden daarna blijven de ervaren klachten aanhouden. De huisarts verwijst haar naar een fysiotherapeut, maar een afname van klachten lijkt niet te worden gerealiseerd. Na enkele maanden wordt betrokkene doorgestuurd naar een orthopeed die na diverse onderzoeken en scans geen bijzonderheden ziet.

Ze wordt doorverwezen naar een multidisciplinair revalidatietraject. Het beoogde resultaat om klachtenvrij te kunnen functioneren na een periode van 14 weken wordt niet behaald. 

Ondertussen kan ze door de letselschade bij aanrijding haar eigen werk niet uitvoeren en raakt zowel betrokkene als haar werkgever verder gefrustreerd. Men weet niet hoe ze geholpen kan worden haar oude leven en werkzaamheden weer duurzaam te bereiken. De huidige situatie maakt haar moe en gespannen. Psychische klachten dreigen te gaan ontstaan.

MetZorg wordt 10 maanden na het ongeval ingeschakeld om mee te denken over de behandeling van de klachten en de re-integratie in het eigen werk.

Hulp(behoefte)

  • Alternatief om tot herstel te komen
  • Re-integratie eigen werk in samenwerking met werkgever

Werkwijze en resultaat

MetZorg heeft na een intakegesprek in afstemming met partijen ervoor gekozen om een second opinion aan te vragen. In een regulier traject zijn de wachttijden hiervoor lang. Uit het netwerk van MetZorg wordt binnen twee weken een MRI onderzoek georganiseerd. De uitslag wordt direct na het bezoek besproken. Er worden geen afwijkingen gevonden, niets lijkt een intensief behandeltraject in de weg te staan.

Samen met partijen wordt gekozen voor een intensief fysio- en manueel behandeltraject van twee weken. Er is bewust voor gekozen om dit buiten de eigen omgeving te organiseren. Ze blijft hiervoor twee weken in een hotel om de focus volledig op het eigen herstel te kunnen richten. De ervaren klachten nemen af tijdens het traject. Ze krijgt tevens oefeningen en adviezen mee voor thuis om het herstel duurzaam te maken. Verdere nazorg kan door een lokale therapeut gegeven worden.

MetZorg helpt mee in de zoektocht naar een geschikte behandelaar in de eigen omgeving. De behandelmethode en het vervolgtraject wordt tussen de behandelaren besproken om een goede overdracht te realiseren.

De eigen werkzaamheden worden na het traject middels een opbouwschema weer opgepakt. Hierbij wordt in afstemming met de werkgever rekening gehouden met de nabehandeling. Na twee maanden is ze weer volledig aan het werk.

Afronding

De behandelingen hebben de klachten nagenoeg volledig doen verdwijnen. In stressvolle situaties ervaart ze soms nog een gespannen gevoel, maar de hoofdpijn is weg en ook haar energie is weer terug. Ze heeft haar eigen werk volledig hervat en geeft aan haar leven weer terug te hebben. Indien nodig kan een ‘opfrisweek’ bij de therapeut ingeregeld worden.

Het begeleidingstraject bestond uit drie bezoeken aan het slachtoffer, waarvan één samen met de werkgever voor nadere afstemming. De totale doorlooptijd bedroeg zes maanden inclusief de nazorg.

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Care voor het hele gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Hersenletsel met impact op dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Intensieve coaching bij hersenletsel van Metzorg Nijverdal

Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Amputatie met noodzaak tot verhuizen  van Metzorg Nijverdal

Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Case Woningaanpassing via maatwerk Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.