Een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Aanleiding en omstandigheden

Als ze achterop de scooter zit bij haar vriend komen ze beiden ten val. Als gevolg daarvan is ze blijvend rolstoelafhankelijk vanwege een dwarslaesie. Ze heeft grote moeite met het accepteren van haar nieuwe situatie.

MetZorg wordt ingeschakeld.

De vraag aan MetZorg;

  • Realiseren van voorzieningen en hulpmiddelen.
  • Verbeteren van mobiliteit.
  • Realisering van verhuizing.
  • Studiebegeleiding.
  • Coaching bij acceptatieproblemen.

Werkwijze en resultaat

Tijdens de intake blijkt dat de hulpbehoefte groter is dan in eerste instantie werd gedacht. In overleg met verzekeraar en belangenbehartiger wordt afstemming gezocht over de mogelijkheden om te ondersteunen.

Er worden een aantal hulpmiddelen ingeregeld. De huidige woning blijkt niet geschikt om op lange termijn te blijven wonen. De rolstoeltoegankelijkheid is onvoldoende en aanpassing is niet mogelijk. Samen wordt gezocht naar een passende woning in afstemming met verhuurders en de woningbouw. Een urgentieverklaring wordt samen met mevrouw aangevraagd. Deze inspanningen zorgen voor de toewijzing van een nieuwe gelijkvloerse woning, bereikbaar middels een lift. 

Enkele aanvullende aanpassingen zijn noodzakelijk in de badkamer en keuken. Het schilderen wordt door de familie gedaan. De verhuizing wordt gezamenlijk met vrienden en een verhuisbedrijf uitgevoerd.

MetZorg zoekt afstemming met de gemeente omtrent het verkrijgen van een eigen rolstoel en een vervoersvoorziening. Om een betere balans te vinden tussen belasting en ontspanning wordt een sta-op stoel geregeld.

Als ze in de nieuwe woning zit ontstaan er psychische klachten. De emotionele impact van het ongeval is groot. De ingeschakelde psycholoog die ook EMDR gaf lijkt niet voldoende resultaat te boeken. Samen wordt gezocht naar een coach en lotgenoot voor verdere begeleiding. 

In een latere fase ontstaat de behoefte om de studie weer op te pakken. MetZorg stemt samen met haar de mogelijkheden bij de opleiding af. Naast extra begeleiding vanuit de opleiding is er behoefte aan studieondersteuning. Er wordt een studiecoach ingeschakeld om haar op bepaalde onderdelen te ondersteunen.

Afronding

Ze heeft nog steeds minder goede dagen, maar gaat nu bewuster om met haar beperkingen. Het ongeval verdwijnt meer en meer naar de achtergrond. Het leven heeft voor haar weer zin. Ze heeft van de coach onder andere geleerd om beter te plannen en om haar emoties beter te beheersen. Daardoor heeft ze weer het gevoel regie te hebben. Bovendien realiseert ze zich nu dat er meer mensen zijn zoals zij.

MetZorg is twee jaar betrokken geweest in het begeleidingstraject met een aantal bezoeken aan haar, de opleiding, de gemeente en andere betrokken partijen. Daarnaast werd regelmatig telefonisch contact onderhouden. 

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Een gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Een gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Mobiliteit na heupfractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit na heupfractuur

Praktische oplossingen

Case Noodzaak tot verhuizen na amputatie van Metzorg Nijverdal

Noodzaak tot verhuizen na amputatie

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Woningaanpassing Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Zelfstandige met incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case NAH en dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

NAH en dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Huishoudelijke hulp bij NAH van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij NAH

WMO en ADL taken

Case Hulpvragen na ongeval voor hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.