Woningaanpassing Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Aanleiding en omstandigheden

Bijna 20 jaar geleden raakt een dan 17-jarige vrouw betrokken bij een verkeersongeval met ernstig orthopedisch letsel. Eind 2015 is er sprake van een toename van klachten en beperkingen. De inmiddels getrouwde vrouw slaapt door problemen met traplopen al een aantal jaren in de woonkamer. Er wordt gesproken over een rolstoel in de toekomst.

MetZorg wordt ingeschakeld. 

Hulp(behoefte) De vraag aan MetZorg;

  • Realiseren van een toekomstbestendige woonsituatie.
  • Verbeteren van de mobiliteit.
  • Realiseren van begeleiding.

Werkwijze en resultaat

Tijdens een moeizaam intakegesprek blijkt dat het echtpaar een kostbare gelijkvloerse uitbouw achter de woning wil realiseren. De verzekeraar zou daarvan de kosten moeten betalen. De verzekeraar vraagt om een aanvraag te doen in het kader van de Wmo. 

In een vervolggesprek lukt het om met het echtpaar op één lijn te komen wat betreft het inschakelen van de gemeente (Wmo). MetZorg benadert verschillende makelaars en aannemers, er worden tekeningen en begrotingen gemaakt, de Wmo aanvraag wordt gedaan. 

Er volgt een ‘keukentafelgesprek’ met een Wmo-consulent. De consulent is geen voorstander van een kostbare uitbouw en kijkt in eerste instantie naar een goedkopere oplossing. Het plaatsen van een traplift blijkt bouwtechnisch niet mogelijk. Ook een interne verbouwing van de woning is door ruimtegebrek geen reële optie. De enige optie blijkt een uitbouw achter de woning. De Wmo vergoedt de volledige kosten van de uitbouw voor een bedrag van € 46.000, -.

De gemeente blijkt tevens bereid om een scootmobiel te vergoeden en er wordt individuele begeleiding toegekend voor het hervinden van de balans en structuur.  

De gemeente vordert onterecht een eigen bijdrage CAK, welke MetZorg laat corrigeren.

Afronding

Samenwerking met de gemeente en partijen resulteert in een passende oplossing van de hulpbehoeften. Het dossier wordt in positieve sfeer afgerond. Het echtpaar kan zich weer richten op een zelfstandige toekomst. Aan het einde van het begeleidingstraject van MetZorg hebben partijen de zaak in goed overleg geregeld.

Het begeleidingstraject bestond uit een viertal bezoeken en afstemming tussen het echtpaar, de gemeente, aannemers en regelende partijen. Het traject voor de voorziening kende een doorlooptijd van ruim één jaar. 

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Een gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Een gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Mobiliteit na heupfractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit na heupfractuur

Praktische oplossingen

Case Noodzaak tot verhuizen na amputatie van Metzorg Nijverdal

Noodzaak tot verhuizen na amputatie

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Woningaanpassing Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Zelfstandige met incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case NAH en dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

NAH en dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Huishoudelijke hulp bij NAH van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij NAH

WMO en ADL taken

Case Hulpvragen na ongeval voor hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.