Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Aanleiding en omstandigheden

Een jonge vrouw staat stil met haar scooter en wordt aangereden door een auto. Het ongeval vindt plaats in 2011. De gevolgen zijn groot, er is sprake van een incomplete dwarslaesie. Lopen en staan is nog mogelijk, maar de mobiliteit, stabiliteit en actieradius zijn blijvend beperkt. Begin 2018 valt ze, met verergering van klachten en beperkingen tot gevolg.

Het betreft hier een zeer zelfstandige en samenwonende vrouw die op alle fronten volledig zelfredzaam is. Door relationele problematiek moet mevrouw de woning acuut verlaten en moet ze noodgedwongen weer bij haar moeder wonen. Dat is geen duurzame oplossing. 

MetZorg wordt ingeschakeld om mevrouw te ondersteunen bij het zoeken en vinden van een passende sociale huurwoning. 

Hulp(behoefte)

De hulpbehoefte kan als volgt omschreven worden:

  • Passende huurwoning zoeken.
  • Rekening houdend met de beperkingen en beschikbare financiële middelen.

Werkwijze en resultaat

In afstemming met mevrouw is een wensenlijst opgesteld. Belangrijk daarbij is dat de huidige woonplaats (klein dorp) behouden blijft in verband met het bestaande sociale netwerk en mantelzorgers waar een blijvend beroep op moet worden gedaan.

Er is sprake van een laag inkomen (IVA) waardoor kopen of particuliere huur financieel niet haalbaar is. Het zoeken is daarmee beperkt tot de sociale sector.

Door de Wmo is een medische urgentieverklaring afgegeven. MetZorg stemt af met de Wmo en verschillende lokale woningbouwstichtingen. De beperkte inschrijftijd (< 1 jaar) als woningzoekende maakt het ondanks de urgentieverklaring onmogelijk om een passende woning te vinden. Alle beschikbare sociale huurwoningen die er zijn betreffen zonder uitzondering 55-plus woningen. Mevrouw komt hier door haar leeftijd niet voor in aanmerking. Particuliere huurwoningen komen niet versneld in aanmerking door de medische urgentieverklaring, dit is voorbehouden aan sociale urgentieverklaringen. 

Samen met mevrouw, de Wmo-consulente, de gemeente en de woningbouw wordt door MetZorg naar een oplossing gezocht. Het blijkt dat er in de loop van 2018 een aantal nieuwbouwwoningen gebouwd worden, waarvan één woning voor minder validen (MIVA) met een zorgindicatie. De oplossing is het aanvragen van een Wmo-indicatie die ook als zorgindicatie geldt. Na bemiddeling en onderbouwing door MetZorg wordt de MIVA-woning ongeveer twee maanden na het verstrekken van de opdracht door de woningbouw aan mevrouw toegewezen.

Afronding

Het invullen van de opdracht om met een beperkt budget een passende woning in een klein dorp in West-Brabant te vinden is niet eenvoudig. Door intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen, een proactieve houding van MetZorg en de bereidheid om verder te kijken dan de standaard mogelijkheden is er binnen een aantal maanden een passende woning gevonden. De woning is eind 2018 opgeleverd, mevrouw betrekt de woning kort daarna. Vanaf begin 2019 kan ze zich weer richten op een zelfstandige toekomst. Door het realiseren van een duurzame woonsituatie is de casus regelbaar geworden.

Mevrouw is dankbaar voor de geboden hulp door de partijen die dit mogelijk hebben gemaakt. Ze heeft MetZorg een bijzonder bedankje gedaan.

MetZorg heeft mevrouw in de loop van het voorjaar van 2019 in het kader van de nazorg, het dossier was al gesloten, afsluitend bezocht. Mevrouw geeft aan erg tevreden te zijn over de gang van zaken en open te staan voor een eindregeling. Dit is door MetZorg teruggekoppeld aan de verzekeraar.

Het begeleidingstraject bestond uit één bezoek en daarna afstemming met de gemeente, Wmo-consulent, woningbouwverenigingen en regelende partijen. Het traject had een doorlooptijd van ongeveer drie maanden.

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Care voor het hele gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Hersenletsel met impact op dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Intensieve coaching bij hersenletsel van Metzorg Nijverdal

Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Amputatie met noodzaak tot verhuizen  van Metzorg Nijverdal

Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Case Woningaanpassing via maatwerk Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.