Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Aanleiding en omstandigheden

Een jonge vrouw staat stil met haar scooter en wordt in 2011 aangereden door een auto. Er is sprake van een incomplete dwarslaesie. De balans, mobiliteit en actieradius zijn blijvend beperkt. Begin 2018 komt ze ten val en de beperkingen nemen daardoor toe. 

Door relationele problemen moet ze haar woning verlaten, ze gaat tijdelijk bij haar moeder wonen. 

MetZorg wordt ingeschakeld.

De vraag aan MetZorg;

  • Realiseren van een passende huurwoning, rekening houdend met de fysieke beperkingen en beschikbare financiële middelen.

Werkwijze en resultaat

Al bij de eerste intake worden de woonwensen geïnventariseerd. Belangrijk is vooral bestaande sociale netwerk van mantelzorgers. 

Er is sprake van een laag inkomen (IVA), de zoekopdracht is daardoor beperkt tot de sociale huursector.

MetZorg stemt af met de Wmo en verschillende lokale woningbouwstichtingen. Door de Wmo wordt een medische urgentieverklaring afgegeven. Alleen 55-plus woningen blijken beschikbaar, zij komt hier niet voor in aanmerking.  

Nader onderzoek leert dat er in de loop van 2018 een aantal woningen nieuw gebouwd gaan worden. Eén daarvan betreft een woning voor minder validen (MIVA) met een zorgindicatie. Na bemiddeling en onderbouwing door MetZorg wordt de MIVA-woning aan mevrouw toegewezen.

Afronding

De woning is eind 2018 opgeleverd, mevrouw betrekt de woning kort daarna. Vanaf begin 2019 kan ze zich weer richten op een zelfstandige toekomst.

MetZorg heeft mevrouw in het voorjaar van 2019 in het kader van de nazorg nogmaals bezocht. Mevrouw geeft aan erg tevreden te zijn over de gang van zaken, zij staat open voor een eindregeling.

Het begeleidingstraject bestond uit één bezoek en daarna afstemming met de gemeente, Wmo-consulent, woningbouwverenigingen en regelende partijen met een doorlooptijd van ongeveer drie maanden.

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Een gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Een gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Mobiliteit na heupfractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit na heupfractuur

Praktische oplossingen

Case Noodzaak tot verhuizen na amputatie van Metzorg Nijverdal

Noodzaak tot verhuizen na amputatie

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Woningaanpassing Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Zelfstandige met incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case NAH en dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

NAH en dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Huishoudelijke hulp bij NAH van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij NAH

WMO en ADL taken

Case Hulpvragen na ongeval voor hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.