Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Aanleiding en omstandigheden

Een alleenstaande vrouw van 75 jaar moet op een rotonde uitwijken voor een andere auto. Ze komt hierdoor met haar auto in een greppel en breekt daarbij haar onderbeen. Ze loopt tevens schouderklachten op.

Het betreft een zelfstandige dame, die zo weinig mogelijk hulp van derden wil. Ze heeft een beperkt sociaal netwerk, waardoor de wens bestaat om tijdelijk hulp te regelen.

De opdracht wordt binnen enkele dagen na het ongeval opgepakt door Dé Letselschadehulpdienst (Dé LSHD) die op afstand hulp inregelt op het gebied van huishoudelijke ondersteuning, taxivervoer, maaltijdservice en een boodschappendienst voor de komende maanden.

Het herstel verloopt langzamer dan verwacht en er wordt besloten een aanvraag voor huishoudelijke hulp in te dienen bij de gemeente. Ook bestaat de behoefte aan een gehandicaptenparkeerkaart. MetZorg wordt gevraagd dat in goede banen te leiden. 

Hulp(behoefte)

  • Ondersteuning Wmo keukentafelgesprek.

Werkwijze en resultaat

De aanvraag bij de gemeente wordt gedaan. MetZorg stemt vooraf telefonisch af met Dé LSHD, betrokkene en de Wmo-consulent. Er wordt een keukentafelgesprek gepland, waarbij MetZorg aanschuift ter ondersteuning.

De gemeente is bereid twee uur hulp te verstrekken voor in eerste instantie een jaar en verstrekt een gehandicaptenparkeerkaart. Deze twee uur blijken in de praktijk niet toereikend. De verzekeraar vergoedt tijdelijk nog twee uur extra aan particuliere hulp.

Een eigen bijdrage vanuit het slachtoffer is niet van toepassing door het Wmo-convenant.

Afronding

MetZorg bracht één bezoek en regelde verdere afstemming via telefoon en mail. Mevrouw is tevreden met het bereikte resultaat en de handelwijze van de verzekeraar. De twee uur extra hulp is voortijdig gestopt. Ze wilde graag zelf actief en in beweging blijven op het moment dat dit kon.

De verdere afhandeling van de schade verliep snel en naar tevredenheid. MetZorg hield het dossier nog drie maanden aan in het geval van een terugval.

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Care voor het hele gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Hersenletsel met impact op dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Intensieve coaching bij hersenletsel van Metzorg Nijverdal

Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Amputatie met noodzaak tot verhuizen  van Metzorg Nijverdal

Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Case Woningaanpassing via maatwerk Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.