Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Aanleiding en omstandigheden

Een 50-jarige werknemer wordt tijdens een autorit achterop aangereden, na het ongeval heeft hij direct last van zijn nek.

Hij werkt fulltime in de functie van operator in drie-ploegendienst bij een grote bakkerij. Binnen het bedrijf is hij één van de meest ervaren werknemers. Hij is daarnaast mentor voor nieuwe en jonge collega’s.

Hij is na het ongeval gestart met fysiotherapie. Na negen behandelingen is er nauwelijks sprake van verbetering. De huisarts adviseert vervolgens een multidisciplinair traject bij het revalidatiecentrum. 

Inmiddels is de relatie met de werkgever onder druk gekomen en betrokkene vindt het re-integratie plan niet haalbaar. De werkgever is van mening dat hij te vaak verzuimd.  

Na een ‘volgende’ ziekmelding wordt een deel van het loon ingehouden. Escalatie ontstaat als betrokkene rechtsbijstand inschakelt, de werkgever neemt een arbeidsjurist in de arm.

MetZorg wordt een jaar na het ongeval ingeschakeld.

De Vraag aan MetZorg;

  • Ondersteuning bij herstel en re-integratie, bij voorkeur binnen de huidige onderneming.

Werkwijze en resultaat

De re-integratiecoach van MetZorg geeft aan dat de-escalatie noodzakelijk is (er was bijna 20 jaar sprake van een goede relatie tussen werkgever en werknemer). Er wordt primair ingezet op herstel van de communicatie en relatie tussen partijen.

In die periode heeft de re-integratiecoach drie keer met werkgever en betrokkene rond de tafel gezeten. Betrokkene heeft in stappen weer op kunnen bouwen naar een volledige werkhervatting. Dat was mede mogelijk omdat in overleg mogelijkheden voor passende arbeid zijn besproken en in gang gezet.

Op het vlak van herstel was hij inmiddels gestart met het revalidatietraject. Na ongeveer vier maanden was deze revalidatie afgerond. Verdere behandeling kon plaatsvinden bij de fysiotherapie. Een is tevens een deskundigenoordeel door het UWV afgegeven.

Afronding

Ondanks het aantrekken van juristen konden de werknemer en werkgever uiteindelijk weer ‘door één deur’. De communicatie was hersteld en toekomstgericht, daarmee heeft betrokkene zijn baan en inkomen behouden. De werkgever kan terugvallen op zijn ervaring en rol in het team.

De de-escalerende interventie van MetZorg is succesvol verlopen. Verzekeraar en belangenbehartiger hebben de schade als gevolg van het ongeval naar tevredenheid kunnen afwikkelen. 

Het begeleidingstraject bestond uit een aantal bezoeken en veelvuldige afstemming tussen betrokkenen. De totale doorlooptijd bedroeg ongeveer acht maanden.

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Een gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Een gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Mobiliteit na heupfractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit na heupfractuur

Praktische oplossingen

Case Noodzaak tot verhuizen na amputatie van Metzorg Nijverdal

Noodzaak tot verhuizen na amputatie

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Woningaanpassing Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Zelfstandige met incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case NAH en dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

NAH en dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Huishoudelijke hulp bij NAH van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij NAH

WMO en ADL taken

Case Hulpvragen na ongeval voor hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.