Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Aanleiding en omstandigheden

Een 50-jarige werknemer is, zittend achter het stuur in de auto, achterop aangereden. Na het ongeval ervaarde hij direct last van zijn nek.

Hij werkt fulltime in de functie van operator in de drie-ploegendienst bij een grote bakkerij. Binnen het bedrijf is hij één van de personeelsleden die er het langst werkt. Tevens is hij een soort mentor voor nieuwe en jonge collega’s. 

Hij is vrijwel direct na het ongeval gestart met behandelingen door een fysiotherapeut. Na negen behandelingen was er nauwelijks sprake van vermindering van de klachten. De huisarts adviseerde daarbij een multidisciplinair traject bij een revalidatiecentrum. 

In dezelfde periode is de relatie met de werkgever flink onder druk komen te staan. De werknemer vond het plan van aanpak om te re-integreren niet haalbaar. De werkgever was van mening dat hij te vaak verzuimde en te weinig werkte (ongeoorloofd verzuim). 

Na een ‘volgende’ ziekmelding hield de werkgever een deel van het loon in. Escalatie ontstond toen betrokkene zijn rechtsbijstandsverzekeraar inschakelde en de werkgever een arbeidsjurist in de arm nam.

Ik ontmoette hem een jaar na ongeval.

Hulp(behoefte)

De vraag was te onderzoeken of MetZorg meneer kon ondersteunen bij herstel en re-integratie, bij voorkeur binnen de huidige onderneming.

Werkwijze en resultaat

De ondernemerscoach/re-integratiespecialist was van mening dat de-escalatie als eerste noodzakelijk en wenselijk was. Immers er was bijna 20 jaar sprake van een goede relatie tussen werkgever en betrokkene. Er is door MetZorg allereerst ingezet op herstel van de communicatie en relatie tussen partijen.

Vervolgens heeft MetZorg de dialoog met beide ‘kemphanen’ in gang gezet. In die periode heeft de re-integratiecoach drie keer met werkgever en betrokkene rond de tafel gezeten. Betrokkene heeft in stappen weer op kunnen bouwen naar een volledige werkhervatting. Dat was mede mogelijk omdat in overleg mogelijkheden voor passende arbeid zijn besproken en in gang gezet.

Op het vlak van herstel was hij inmiddels gestart met het revalidatietraject. Na ongeveer vier maanden was deze revalidatie afgerond. Verdere behandeling kon weer plaatsvinden bij de fysio.

Ook is een deskundigenoordeel door het UWV afgegeven. Er is uiteindelijk toch nog een kort geding geweest waarbij de rechter zich heeft uitgesproken over de al dan niet terechte looninhouding door de werkgever in verschillende tijdvakken. Beide zijn gedeeltelijk in hun gelijkgesteld.

Afronding

Ondanks het aantrekken van juristen en de uitspraak van de rechter konden de werknemer en werkgever nadien weer ‘door één deur’. De communicatie was hersteld en toekomstgericht. Daarmee heeft werknemer zijn baan en inkomen behouden. De werkgever kan weer terugvallen op zijn ervaren ‘rot’ weer binnen het productieteam.

De de-escalerende interventie van MetZorg is succesvol verlopen. Het laatste herstel van betrokkene was nog gaande ten tijde van afwikkeling. Verzekeraar en belangenbehartiger hebben de schade als gevolg van het ongeval kunnen afwikkelen tot tevredenheid van alle partijen. 

Het begeleidingstraject bestond uit een aantal bezoeken en veelvoudig afstemming tussen betrokken partijen, alsmede de werkgever. De totale doorlooptijd bedroeg ongeveer acht maanden.  

Een mooi voorbeeld van creatieve interventies om te komen tot passende oplossingen voor alle betrokkenen.

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Care voor het hele gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Hersenletsel met impact op dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Intensieve coaching bij hersenletsel van Metzorg Nijverdal

Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Amputatie met noodzaak tot verhuizen  van Metzorg Nijverdal

Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Case Woningaanpassing via maatwerk Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.