Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Een ongeval zet de wereld op zijn kop. Opeens kun je bepaalde dingen niet meer. Dingen die daarvoor vaak vanzelfsprekend waren.

MetZorg is grondlegger van herstelgerichte dienstverlening. Met herstelgericht werken leggen wij de focus op de toekomst en coachen het proces naar herstel. Wij sluiten met onze oplossingen aan bij iedere persoonlijke situatie. Wij hebben alle kennis en ervaring om de knelpunten samen op te lossen. Als het nodig is, handelen we buiten de gebruikelijke kaders. Niet als doel op zich, maar altijd gericht op het bereiken van een nieuw evenwicht.  

Onze mensen zijn betrokken. We spreken niet alleen heldere taal, maar vertalen dit ook naar concrete actie in de praktijk. We gaan er 100% voor en dan nog iets extra. Wij streven naar goede oplossingen naar tevredenheid van alle partijen. 

We doen wat we zeggen, zijn eerlijk en no nonsense!

Visie

MetZorg helpt een letselschadeslachtoffer een nieuw passend evenwicht te vinden door praktische, medische en strategische hulp te bieden. Als letselschade specialist is het uiteindelijke doel het creëren van een veilige en stabiele situatie. Door de ondersteuning en het herstelgericht werken van MetZorg, kan een slachtoffer zich volledig richten op zijn of haar eigen herstel. 

MetZorg doet dat door goed te kijken en te luisteren naar de problemen die worden ondervonden. En door die problemen aan te pakken: actief, op maat en integraal. MetZorg focust zich op mogelijkheden en nieuwe kansen. Samen met betrokkene zelf.

Wij zijn betrokken, betrouwbaar en creatief!

Wat betekent dat concreet?

Wij bieden hulp en ondersteuning op tal van terreinen:

Verbouwingen Bewindvoering en budgetbeheer
Wmo aanvragen Dagbesteding/ vrijwilligerswerk
Ergotherapie Huishoudelijke hulp en administratie
Zorgschade Kinderopvang
Wlz vraagstukken  Hulpmiddelen
PGB (aanvraag en administratie) Contact UWV
Zorg en begeleiding regelen Studiebegeleiding
Re-integratie Coaching/ psychologische hulp
Arbeidsdeskundig advies Mobiliteit/ vervoer
Bedrijfskundig advies Medisch/ second opinion
Ondernemerscoaching Opleiding en training
Hersenletsel (NAH) Maatwerk workshops

 

Weegt de investering op tegen de resultaten?

Soms gaat die vlieger niet op, maar in de meeste gevallen wordt de investering terugverdiend in de schadelast.

Bijvoorbeeld: Als wij studiebegeleiding inzetten, kan studievertraging worden voorkomen of als wij de eigen woning geschikt maken voor terugkeer, kan verblijf in een zorginstelling verkort worden. Doordat wij de gemeentelijke wegen kennen, kunnen we maximaal gebruik maken van de financieringsmogelijkheden zoals PGB en Wmo.

Bovenal is onze ervaring dat de inzet van MetZorg het schaderegelingsklimaat positief beïnvloedt. Als letselschade specialist kennen wij de obstakels voor zowel behandelaren als slachtoffers. Wat soms lijkt op tegenstrijdige belangen, hoeft geen beletsel te zijn om een goede oplossing te regelen, naar tevredenheid van alle partijen. Op deze manier kan een zaak vlotter worden afgewikkeld. En dat is voor alle betrokken partijen prettig. 

Workshops

Wij verzorgen ook interactieve workshops over herstelgerichte dienstverlening en casuïstiek voor uw behandelaren. Voor meer informatie kunt u ons bellen op 0548-612203 of mailen naar info@metzorg.nl 

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.