Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Aanleiding en omstandigheden

Vijf jaar geleden, wordt een, destijds 52-jarige, man aangereden door een auto, met als gevolg een heupfractuur. Er hebben diverse operaties plaatsgevonden en er is twee keer een nieuwe heup geplaatst. Om een terugval te verhinderen dient te worden voorkomen dat ook deze nieuwe heup moet worden gerepareerd. 

Betrokkene raakt verbitterd door de beperkte mobiliteit en bewegingsvrijheid. De fysiotherapeut kan niet bereikt worden voor de noodzakelijke therapie. Er is sprake van een 50 jaar oude rolstoel, op dat moment de enige rolstoel die bij het forse postuur en gewicht van 150 kg past. Wel is de thuiszorg al ingeregeld.

Op eigen initiatief zijn diverse hulpmiddelen zoals krukken en een trippelstoel geregeld. De badkamer en het toilet zijn in eigen beheer aangepast. Vanuit de verzekeraar is drie uur hulp per week ingezet. Een beroep op de Wmo door de familie is destijds afgewezen door de aanwezigheid van een gezonde partner.

MetZorg is ingeschakeld om oplossingen in kaart te brengen.

Hulp(behoefte)

Meneer heeft ‘slechts’ één hulpvraag: 

  • Meedenken over het vergroten van de mobiliteit.

Werkwijze en resultaat

MetZorg doet een korte inventarisatie en regelt de voor de hand liggende oplossingen. Er zijn drempelhulpen, oprijplaten bij de voor- en achterdeur, een trippelstoel en een passende rolstoel gezocht, gevonden en gemonteerd.  

De juiste rolstoel lijkt in eerste instantie moeilijk vindbaar. In samenwerking met Medipoint is een ‘obesitas rolstoel’ ingeregeld van tijdelijke aard, omdat herstel binnen een aantal maanden mogelijk blijkt.

Ook wordt een psycholoog ingeschakeld voor een aantal sessies.

Afronding

De beperkte mobiliteit en bewegingsvrijheid in en om de woning maakten het letsel en de gevolgen daarvan zwaar voor betrokkene. Nu dit door relatief eenvoudige en goedkope oplossingen kan worden ingeregeld kan de focus op herstel worden gelegd. Tijdelijke ondersteuning door een psycholoog heeft meneer geholpen om positief naar de toekomst te kijken. Het gezin kijkt goed terug op de geboden hulp.

Het begeleidingstraject bestond uit een tweetal bezoeken en afstemming tussen de fysiotherapeut, ergotherapeut, Medipoint en de familie zelf. De oplossingen werden snel ingeregeld, MetZorg heeft het dossier nog kort aangehouden door bijzonderheden. Het dossier werd na drie maanden gesloten. 

De rolstoel werd in een ander dossier van dezelfde opdrachtgever opnieuw ingezet. 

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Care voor het hele gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Hersenletsel met impact op dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Intensieve coaching bij hersenletsel van Metzorg Nijverdal

Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Amputatie met noodzaak tot verhuizen  van Metzorg Nijverdal

Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Case Woningaanpassing via maatwerk Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.