Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Aanleiding en omstandigheden

Bij een verkeersongeval raakten een broer (14 jaar) en zus (11 jaar) ernstig gewond. Vlak bij hun woning zijn zij door een auto aangereden. Beide kinderen hadden meerdere fracturen en hersenletsel als gevolg.

Het ongeval heeft een enorme impact op het hele gezin.
Vader heeft het ongeval zien gebeuren en ontwikkelde daardoor ernstige psychische klachten. Moeder dreigt overbelast te raken door alle zorgen om de kinderen en de werkzaamheden in de thuissituatie.

MetZorg is twee jaar na het ongeval ingeschakeld om de totale situatie te inventariseren en mee te denken in oplossingsrichtingen.

Hulp(behoefte)

Het gezin heeft een duidelijke behoefte aan ondersteuning op diverse fronten:

  • Overbelasting van moeder.
  • Psychische ondersteuning van beide ouders.
  • Huishoudelijke hulp.
  • Vervoer van/naar school.
  • Doordat de kinderen langdurig moesten revalideren, hebben zij op school veel gemist.

Op het moment van het ongeval zat dochter in groep 8 van speciaal basisonderwijs en zoon in de 2e klas van een praktijkschool.
Gezien de opgelopen achterstand en de blijvende cognitieve belemmeringen naar aanleiding van het hersenletsel, ontstond er behoefte aan begeleiding op het gebied van schoolhervatting en studiekeuze.

Werkwijze en resultaat

Na uitgebreid overleg met alle partijen is een intake verzorgd door MetZorg waar onder meer de hulpvragen in kaart zijn gebracht en oplossingen worden aangedragen in overleg met de familie.

De Wmo wordt ingeschakeld om de mogelijkheden van lokale ondersteuning en begeleiding te bespreken.
Zo wordt het schoolvervoer van de kinderen en huishoudelijke hulp vanuit de gemeente ingeregeld. Ook is er een maatschappelijk werker aan het gezin toegewezen.

Vader gaat voor therapie naar een psychotrauma expertisecentrum, moeder krijgt psychische ondersteuning vanuit de praktijkondersteuner van de huisarts.

In overleg met alle partijen heeft MetZorg een provider ingeschakeld, gespecialiseerd op het gebied van mentale ondersteuning, her-activatie en begeleiding van jongeren na letsel.
Er wordt een coach toegewezen die zowel met zoon als met dochter een individueel traject uitzet.
Hij onderhoudt de contacten met school, de werkgever, denkt en zoekt mee naar passend (vervolg)onderwijs met de nodige begeleiding en stimuleert en motiveert de betrokkenen.

Afronding

De familie dreigde overbelast te raken door de nieuwe situatie. MetZorg heeft in deze situatie een bijdrage mogen leveren aan het vinden van een hernieuwde balans.

Dochter is ondertussen gestart op een voor haar passende opleiding met de nodige begeleiding op het gebied van niet aangeboren hersenletsel.
Zoon heeft een goede werkplek gevonden en krijgt nu nog ondersteuning bij het zoeken naar een passende vervolgopleiding.

Het begeleidingstraject loopt nu drie jaar en is nog niet afgerond. MetZorg blijft aanwezig om de lopende trajecten te monitoren, waar nodig bij te sturen en te begeleiden in de thuissituatie.
Het begeleidingstraject bestaat uit bezoeken en contact via telefoon. Er is sprake van veelvuldige afstemming tussen betrokken partijen, alsmede de gemeente en de provider omtrent school.

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Care voor het hele gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Hersenletsel met impact op dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Intensieve coaching bij hersenletsel van Metzorg Nijverdal

Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Amputatie met noodzaak tot verhuizen  van Metzorg Nijverdal

Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Case Woningaanpassing via maatwerk Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.