Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Aanleiding en omstandigheden

Een 19-jarige dame staat midden in het leven. Ze woont zelfstandig en studeert. Als ze achterop de scooter zit bij haar vriend komen ze beiden ten val. Ze loopt daarbij zwaar orthopedisch en neurologisch letsel op waardoor ze blijvend rolstoelafhankelijk wordt. Ze heeft grote moeite met het accepteren van haar nieuwe situatie.

MetZorg wordt ingeschakeld om haar te ondersteunen bij vraagstukken omtrent (voorliggende) voorzieningen en hulpmiddelen. In een later stadium komt daar ondersteuning in het afronden van de studie bij.

Hulp(behoefte)

Tijdens de intake blijkt dat de hulpbehoefte groter is dan in eerste instantie werd gedacht. In overleg met verzekeraar en belangenbehartiger wordt afstemming gezocht over de mogelijkheid tot ondersteunen in de behoeftes:

  • Voorzieningen en hulpmiddelen
  • Vervoersoplossingen en mobiliteit
  • Verhuizen
  • Studiebegeleiding op termijn
  • Acceptatie en coaching

Werkwijze en resultaat

Er wordt een huisbezoek gebracht aan mevrouw, waarbij de hulpbehoefte groter lijkt dan in eerste instantie werd aangenomen. In overleg met opdrachtgever en belangenbehartiger mag MetZorg conform het plan van aanpak zaken oppakken.

Er worden een aantal hulpmiddelen ingeregeld. De huidige woning blijkt niet geschikt om op lange termijn te blijven wonen. De rolstoeltoegankelijkheid blijkt ruim onvoldoende. Samen wordt gezocht naar een passende woning in afstemming met verhuurders en de woningbouw. Een urgentieverklaring wordt samen met mevrouw aangevraagd. Deze inspanningen zorgen voor de toewijzing van een nieuwe gelijkvloerse woning, bereikbaar middels een lift. 

Om haar zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen zijn er in de woning enkele aanpassingen noodzakelijk zoals de badkamer en keuken. Het schilderen wordt door de familie gedaan. De verhuizing wordt gezamenlijk met vrienden en een verhuisbedrijf uitgevoerd.

MetZorg zoekt afstemming met de gemeente omtrent het verkrijgen van een eigen rolstoel en een vervoersvoorziening. Om een betere balans te vinden tussen belasting en ontspanning wordt een sta-op stoel geregeld.

Nu ze in haar eigen woning zit ontstaan er verdere psychische klachten. De emotionele impact van het ongeval is groot. De ingeschakelde psycholoog die ook EMDR gaf lijkt niet voldoende resultaat te boeken. Samen wordt gezocht naar een coach en lotgenoot voor verdere begeleiding. 

In een latere fase ontstaat de behoefte om de studie weer op te pakken. MetZorg stemt samen met haar de mogelijkheden bij de opleiding af. Naast extra begeleiding vanuit de opleiding is er behoefte aan studieondersteuning. Er wordt een studiecoach ingeschakeld om haar op bepaalde onderdelen te ondersteunen.

Afronding

Ze heeft nog steeds minder goede dagen, maar gaat nu bewuster om met haar beperkingen. Het ongeval verdwijnt meer en meer naar de achtergrond. Het leven heeft voor haar weer zin. Ze heeft van de coach onder andere geleerd om beter te plannen en om haar emoties beter te beheersen. Daardoor heeft ze weer het gevoel regie te hebben. Bovendien realiseert ze zich nu dat er meer mensen zijn zoals zij.

MetZorg is twee jaar betrokken geweest in het begeleidingstraject met een aantal bezoeken aan haar, de opleiding, de gemeente en andere betrokken partijen. Daarnaast werd regelmatig telefonisch contact onderhouden. MetZorg heeft een coachende en regisserende rol op zich genomen. 

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Care voor het hele gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Hersenletsel met impact op dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Intensieve coaching bij hersenletsel van Metzorg Nijverdal

Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Amputatie met noodzaak tot verhuizen  van Metzorg Nijverdal

Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Case Woningaanpassing via maatwerk Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.