Zelfstandige met incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Aanleiding en omstandigheden

Op 24-jarige leeftijd wordt een zelfstandig tuinman aangereden op zijn motor. Er is sprake van een incomplete dwarslaesie. De mogelijkheden om de eigen onderneming te blijven voortzetten lijken beperkt. Er is tevens sprake van een beperkte energie en mobiliteit.

De bedrijfskundig ondernemerscoach van MetZorg wordt ruim een jaar na het ongeval ingeschakeld.

De vraag aan MetZorg;

  • Meedenken in de voortzetting van het bedrijf.

Werkwijze en resultaat

Het betreft een zelfstandig tuinman met personeel. MetZorg kijkt samen met hem naar de mogelijkheden om de werkzaamheden om te buigen naar organisatie en verkoop in plaats van grotendeels uitvoerende taken. Er is in aanvang vooral gewerkt aan het verschaffen van inzicht in cijfers en rendement van activiteiten, de mogelijkheden om taken te verschuiven en er is een analyse van groeikansen gemaakt.

Samen is gekeken naar de mogelijkheden om personeelsinzet te optimaliseren in het uitvoerende werk, maar ook als signaalfunctie voor een advies/verkoopgesprek. De taken kunnen zo meer verschuiven naar verkoop en ontwerp door hemzelf. 

Ook wordt advies gegeven over het vergroten van de doelgroep. Samenwerking met architecten en grotere opdrachtgevers is tot stand gekomen waarmee de orderportefeuille is doorgegroeid. Met deze groei is meer personeel mogelijk, wat andere eisen als leidinggevende met zich meebrengt. MetZorg heeft hem ondersteuning geboden om te leren omgaan met zijn nieuwe rol.

Als gevolg hiervan wordt een steeds groter beroep op hem gedaan in uren voor aansturing, organisatie, ontwerp en administratie. De beschikbare energie blijft echter beperkt. Door de groei is het mogelijk om ontwerpen en kantoorwerk uit te besteden op een aantal vlakken. 

Ondertussen wordt verder aan de revalidatie gewerkt en wordt de woning passend gemaakt. MetZorg heeft een afwijzing voor een bijdrage (Wmo) vanuit de gemeente opgepakt.

Nu de onderneming voort kan bestaan en de woning is aangepast, is er coaching op mentaal vlak nodig. MetZorg vindt een passende ‘mental coach’ die hem helpt een nieuwe balans te vinden in de nieuwe situatie.

Afronding

De onderneming en de taken van de ondernemer werden omgezet van uitvoerend naar organiserend en het vergroten van de commerciële kant. De beschikbare energie werd tijdens deze periode verdeeld tussen revalidatie, werk en privé.

De inzet van MetZorg heeft geresulteerd in een groeiend bedrijf waarin de mogelijkheid om actief te blijven ondernemen werd gerealiseerd. Het behouden van de balans bleef in de volgende periode een aandachtspunt, waarvoor een mental coach betrokken werd.

Het begeleidingstraject bestond uit acht bezoeken en afstemming met partijen. Het traject had een doorlooptijd van ongeveer 18 maanden. 

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Een gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Een gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door tijdelijke voorzieningen

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Mobiliteit na heupfractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit na heupfractuur

Praktische oplossingen

Case Noodzaak tot verhuizen na amputatie van Metzorg Nijverdal

Noodzaak tot verhuizen na amputatie

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Woningaanpassing Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Zelfstandige met incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case NAH en dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

NAH en dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Huishoudelijke hulp bij NAH van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij NAH

WMO en ADL taken

Case Hulpvragen na ongeval voor hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.