Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Aanleiding en omstandigheden

Bijna 20 jaar geleden raakt een dan 17-jarige vrouw betrokken bij een verkeersongeval waarbij ze ernstig orthopedisch letsel oploopt. Het wordt eind 2015 opnieuw actueel op het moment dat er toegenomen klachten worden gemeld met verdere beperkingen tot gevolg. De inmiddels getrouwde, vrouw kan al geruime tijd geen gebruik meer maken van de trap en slaapt al een aantal jaren in de woonkamer. Ze dient rekening te houden met toekomstige rolstoelafhankelijkheid. 

MetZorg wordt door partijen ingeschakeld om te ondersteunen in het organiseren van een toekomstbestendige woonsituatie. Daarbij zijn 3 opties mogelijk: verbouwen, aanbouwen of verhuizen. 

Hulp(behoefte)

De hulpbehoefte kan als volgt omschreven worden:

  • Passende woonvoorziening (badkamer/slaapkamer op de begane grond)
  • Mobiliteit vergroten
  • Individuele begeleiding

Werkwijze en resultaat

Opgemerkt wordt dat het echtpaar, met name de partner, bij het intakegesprek in de vechtmodus staan. Het echtpaar voelt zich, gesteund door de belangenbehartiger, zeer onheus behandeld door de verzekeraar. Het echtpaar wil een kostbare gelijkvloerse uitbouw achter de woning en is van mening dat de verzekeraar de kosten zou moeten betalen. De “eis” van de verzekeraar is echter om de Wmo aan te haken voor (een deel van) de kosten van de verbouwing of verhuizing. Tijdens de intake zijn harde woorden gevallen.

In een vervolggesprek lukt het om met het echtpaar op één lijn te komen wat betreft inschakeling Wmo. MetZorg benadert verschillende makelaars en aannemers, er worden tekeningen en begrotingen gemaakt, waarna MetZorg vervolgens bij de Wmo een aanvraag doet voor een woonvoorziening.

Er volgt begin 2016 een ‘keukentafelgesprek’ met een Wmo-consulent. De consulent is geen voorstander van een kostbare uitbouw en kijkt in eerste instantie naar een goedkopere oplossing. Het plaatsen van een traplift blijkt bouwtechnisch niet mogelijk. Ook een interne verbouwing van de woning is door ruimtegebrek geen reële optie. De enige optie blijkt een uitbouw achter de woning. Uiteindelijk kent de gemeente een maatwerkvoorziening toe van het voorstel van MetZorg. De Wmo vergoedt de volledige kosten van de uitbouw (ruim € 46.000, -). De verzekeraar heeft geen bijdrage gedaan.

MetZorg heeft ook andere hulpvragen ingevuld. In het verleden is op eigen initiatief een rolstoel, scootmobiel en auto met automaat aangeschaft. De scootmobiel is in onbruik geraakt. De gemeente blijkt bereid om een 3-wiel scootmobiel te vergoeden, waar een 
4-wiel scootmobiel de veiligste optie is. De gemeente stelt vervolgens een PGB beschikbaar waarmee mevrouw een 4-wiel scootmobiel kan aanschaffen. 

Daarnaast is er door de gemeente begeleiding individueel toegekend voor een afgebakende periode. Dit ter ondersteuning van mevrouw voor het hervinden van de balans en structuur. De begeleiding wordt ingeregeld via een lokale zorgaanbieder.

MetZorg begeleidt en ondersteunt het Wmo-proces en stemt intensief af met de gemeente, makelaars, aannemers en partijen. Alles in afstemming met en naar tevredenheid van het echtpaar.

De gemeente vordert onterecht een eigen bijdrage, welke MetZorg laat corrigeren.

Afronding

De eigen woning wordt passend gemaakt door een maatwerkvoorziening vanuit de gemeente. Hiervoor wordt een duurzame en toekomstbestendige oplossing gerealiseerd. De mobiliteit wordt vergroot door de aanschaf van een 4-wiel scootmobiel waarop ze zich veilig voelt. Voor tijdelijke ondersteuning wordt begeleiding ingeregeld. 

Samenwerking met de gemeente en partijen resulteert in een passende oplossing van de hulpbehoeften. Het dossier wordt in positieve sfeer afgerond. Het echtpaar kan zich weer richten op een zelfstandige toekomst. Aan het einde van het begeleidingstraject van MetZorg hebben partijen de zaak in goed overleg geregeld.

Het begeleidingstraject bestond uit een viertal bezoeken en afstemming tussen het echtpaar, de gemeente, aannemers en regelende partijen. Het traject voor de voorziening kende een doorlooptijd van ruim één jaar en er werd nog anderhalf jaar nazorg op andere gebieden gegeven.

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Care voor het hele gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Hersenletsel met impact op dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Intensieve coaching bij hersenletsel van Metzorg Nijverdal

Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Amputatie met noodzaak tot verhuizen  van Metzorg Nijverdal

Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Case Woningaanpassing via maatwerk Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.