Bouwkundige vraagstukken

Woningaanpassingen en voorzieningen

Ondersteuning MetZorg bij bouwkundige vragen

Veel slachtoffers met letsel zijn geholpen met aanpassingen in en om de woning. Het komt voor dat er sprake is van ernstig blijvend letsel. Het slachtoffer wil dan graag naar huis, maar in de praktijk dienen daar dan vaak aanpassingen plaats te vinden. MetZorg kan onafhankelijk adviseren en praktisch ondersteunen in de realisatie.

Werkwijze

Met een ergonomisch en bouwkundig onderzoek brengen wij de belemmeringen in de woning in kaart. Overleg met ergotherapeuten en het revalidatieteam kan daarbij noodzakelijk zijn. De caremanager en de bouwkundige van Metzorg stellen een programma van eisen op. De bouwkundige maakt tekeningen van de bestaande situatie met opties voor aanpassingen en een markktconforme kostenbegroting. Daarbij wordt ook rekening gehouden met lokale en regionale omstandigheden.

Dit plan met verschillende opties wordt voorgelegd aan partijen voor nadere afstemming. De opties hebben vaak meerdere varianten, rekening houdend met de Wmo, aanpassingen vanuit de letselschade en de eigen wensen van betrokkenen. 

De Wmo gaat uit van voorliggende oplossingen, gebruikelijke zorg en hetgeen minimaal noodzakelijk is. De uitvoering dient sober en doelmatig te zijn. MetZorg ondersteunt betrokkene bij de Wmo aanvraag voor de woningaanpassing. Er kunnen extra aanpassingen nodig zijn die niet voor vergoeding vanuit de Wmo in aanmerking komen, maar vanuit de letselschade aangevuld kunnen worden. MetZorg zal dit met argumenten onderbouwen en partijen adviseren. Een betrokkene kan ook eigen wensen hebben en ervoor kiezen met eigen middelen bij te dragen. Dat kan gaan over aard en omvang van de bouwkundige aanpassingen, de keuze van de materialen of de inrichting. 

MetZorg zorgt voor heldere calculaties en een splitsing in de kosten. MetZorg zal in haar onafhankelijke rol alle betrokken partijen tegelijkertijd informeren en adviseren.

Indien een woning niet aan te passen is en/of de kosten van realisatie te hoog worden, kunnen wij ondersteuning bieden in het zoeken van een passende woning, inclusief de aan- en verkoop van de woning.

Welke diensten bieden wij aan?

  • Onderzoek en advies door de ergotherapeut/caremanager
  • Bouwkundig onderzoek en tekeningen, calculatie voor aanbouw, aanpassing of nieuwbouw
  • Opstellen van een ergonomisch en/of bouwkundig programma van eisen
  • Begeleiden bij Wmo melding en aanvraag voor woningaanpassing en woonvoorzieningen
  • Selectie en advies omtrent woonvoorzieningen (bijvoorbeeld tillift, traplift, aanpassing douche/ toilet)
  • Realiseren van passende huisvesting, hulp bij kopen of huren en urgentieprocedure
  • Ondersteuning bij urgentie, woning bezichtiging en verhuizing
  •  Aan- en verkoopondersteuning in de breedste zin
  • Opleiding, presentaties en workshops over woonvoorzieningen en aanpassingen

Welke meerwaarde biedt MetZorg?

MetZorg heeft caremanagers met een ergotherapeutische achtergrond in dienst. Er is ruime ervaring op het gebied van selecteren, adviseren en realiseren van woonvoorzieningen. Wij weten welke instanties betrokken dienen te worden en kunnen de voorliggende wetgeving optimaal benutten. Ontwikkelingen op het gebied van Wmo, Wlz en de Zorgverzekeringswet worden door ons op de voet gevolgd.

Een goede samenwerking met alle partijen is nodig om tot optimaal resultaat te komen. MetZorg neemt hier een centrale rol in. Indien nodig maken wij gebruik van een betrouwbaar eigen netwerk van providers en externe specialisten.  

Meer informatie?

Indien u meer informatie over deze dienstverlening wenst of een specifieke casus wilt bespreken dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.