Wmo trajecten

Advies, aanvraag en begeleiding

Bij herstelgerichte dienstverlening na een ongeval is de centrale vraag: wat heeft een slachtoffer nodig om optimaal te kunnen herstellen? Herwinnen van regie en zelfredzaamheid op het gebied van wonen, leven, werken en welzijn staan daarbij voorop. 

Wmo-claims hebben betrekking op alle zaken die spelen om wonen, vervoer, mobiliteit, huishouding en begeleiding. De gemeente heeft de regie rondom ondersteuning, hulp en voorzieningen binnen het sociaal domein. Voor slachtoffers van een ongeval speelt de gemeente daarmee een onmisbare en cruciale rol. 

De inzet van lokale hulp blijft altijd van grote waarde. Een goede letselschade hulp en prettige samenwerking met de gemeente is daarbij dan ook bij letselschade niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk.

Voorzieningen

Veel voorzieningen moeten samen met de gemeente worden opgepakt om ze te kunnen realiseren. Denk daarbij aan:

 • Een gehandicapten parkeerkaart en parkeerplaats (inclusief medische keuring).
 • Een pasje voor het collectieve (taxi) vervoer.
 • Dagbesteding en dagopvang.
 • Gezinsbegeleiding, kinderopvang en opvoedondersteuning.
 • Beschermd wonen, begeleiding individueel en wonen met begeleiding.
 • Landelijke vervoerspas Valys.
 • Schuldhulpverlening.
 • Indicatie advies door erkend sociaal medisch adviesbureau.
 • Clientondersteuning (wettelijk verplicht en gratis).
 • Urgentie voor sociale, senioren en gelijkvloers of aangepast wonen.
 • Werkplek voor mensen met een arbeidsbeperking.
 • (Bijzondere) bijstand (inclusief de medische keuring).
 • HHT-regeling (huishoudelijke hulp als algemene voorziening).
 • Woningaanpassing in samenwerking met woningcorporaties.
 • Rolstoelen en voorzieningen voor vervoer inclusief verzekering en onderhoud.

Zelf doen of uitbesteden?

Het zelf organiseren of een partij als MetZorg het voor je laten doen is een afweging van kosten en tijd. De kans op (meer) succes is met een expert altijd groter. 

Eenvoudige zaken kosten minder tijd. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van huishoudelijke hulp of een rolstoelaanvraag. Dit geldt ook voor zaken omtrent vervoer en mobiliteit, bijvoorbeeld het regelen van een taxipas, scootmobiel, rolstoel en gehandicaptenparkeerkaart. Vaak is dit met één keukentafelgesprek te organiseren.

Bij zwaardere letsels gaat het over de inzet voor langere termijn. Dit brengt hoge kosten en risico’s met zich mee. Ook dan is een betrokkene vaak het meest gebaat bij lokale hulp. Auto- of woningaanpassingen, verpleging en verzorging zijn over het algemeen langlopende trajecten die veel afstemming vergen. De ondersteuning door of inzet van een specialist is daarbij zeker van toegevoegde waarde. 

Met name complexe zaken kosten veel tijd en afstemming tussen alle partijen. Denk daarbij aan grotere woningaanpassingen, aangepast vervoer en individuele begeleiding. Ook meervoudige problematiek komen wij veel tegen. De inzet in tijd is afhankelijk van de bereidwilligheid van alle betrokken partijen.

Werkwijze van MetZorg

MetZorg treedt als letselschade hulp actief in contact met betrokkene, de gemeente en eventuele lokale instanties. Soms voor een geheel traject of een gedeelte. Een goede samenwerking met alle partijen is noodzakelijk om het maximale resultaat te behalen. 

MetZorg kan in haar onafhankelijke rol alle partijen tegelijkertijd informeren. Indien wij niet alleen als adviseur worden ingezet, maar worden ingeschakeld voor een intake kan er binnen enkele dagen een plan van aanpak worden aangeleverd. 

Welke diensten bieden wij aan?

 • Een vrijblijvende inschatting maken van de (on)mogelijkheden.
 • Actief ingang zetten van een nieuw of uitgebreider Wmo traject.
 • Wmo gesprek voorbereiden, aanzitten en begeleiden.
 • Eigen bijdragen beoordelen.
 • In gesprek gaan na een eerdere afwijzing.

Waar zit de meerwaarde van MetZorg?

MetZorg heeft ervaren specialisten op het gebied van het gehele sociale domein. Wij kennen de overtuigende argumenten en de relevante wet- en regelgeving om het maximale uit een aanvraag te halen voor de betrokkene. 

MetZorg kan ook snel een vrijblijvend inhoudelijk advies geven over dossiers zonder dat hiervoor direct een opdracht noodzakelijk is. Ook kan worden meegedacht over de afwegingen, oplossingsrichtingen en valkuilen. 

Overig

MetZorg heeft ruime ervaring, kennis en specialisatie op verschillende gebieden in het sociale domein. Wij kunnen op verschillende niveaus opleidingen, kennissessies of workshops aanbieden.