Medische ondersteuning

Diagnose, begeleiding en organisatie

Begeleiding in medische trajecten

Een betrokkene kan om verschillende redenene vastlopen in een medisch traject. Denk daarbij aan het niet slagen van een al doorlopen (revalidatie)traject, lange wachttijden of verschil van inzicht in de gestelde diagnose.

MetZorg biedt verschillende mogelijkheden om snellere of adequatere behandelingen aan te bieden of te zoeken. Wij proberen daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met alle geldende omstandigheden. Een dergelijk traject zal daarmee efficiënter en beter verlopen.

Welke diensten/specialismen bieden wij aan?

 • Diagnose 
  • Bestaande medische diagnose beoordelen (op basis van een second opinion)
  • Uitgebreide toelichting op de diagnose
 • Medisch behandelplan laten opstellen
 • Begeleiding bij medische behandeling en revalidatie

In welke gevallen bieden wij diensten aan?

 • Orthopedische klachten die tot op heden onvoldoende verbetering hebben gegeven.
 • Whiplashklachten waarbij de behandelingen onvoldoende resultaat bieden.
 • Klachten aan nek, schouders en/of rugklachten.
 • Cognitieve klachten, hersenletsel en hersenkneuzingen, NAH.

Waar zit de meerwaarde van MetZorg?

Door ons uitgebreide netwerk van ervaren providers en specialisten zorgen wij vaak sneller voor een diagnose en behandeling dan het reguliere circuit. Wij proberen de doorlooptijd van een totaal traject zo kort mogelijk te houden. 

Hoe sneller en hoe beter de diagnostiek en de medische behandeling, hoe geringer het letsel uiteindelijk kan uitvallen. Ook bij langer lopende letselklachten kunnen wij nog veel betekenen voor een slachtoffer.

Indien nodig kunnen wij vanuit onze achtergrond op het gebied van herstelgerichte dienstverlening de integrale aanpak van ervaren problematiek ook oppakken. 

Hoe verloopt een traject?

MetZorg neemt na het ontvangen van de opdracht en relevante stukken contact op met betrokkene voor een intakegesprek. Vooraf is er telefonisch overleg met de claimbehandelaar en de belangenbehartiger of letselschadeadvocaat. Een kostenindicatie hoort daar uiteraard bij.

De opdracht wordt na akkoord van de opdrachtgever (verzekeraar en belangenbehartiger of letselschadeadvocaat) verder opgepakt. De opdrachtgever ontvangt korte en heldere updates betreffende de voortgang. Op belangrijke beslismomenten wordt overleg gevoerd met de opdrachtgever. 

MetZorg pakt alle regeltaken op. Het traject wordt besproken en toegelicht aan partijen. Waar nodig zal medische informatie worden opgevraagd en separaat worden opgeslagen. We houden rekening met toestemmingsverklaringen, de AVG en privacywetgeving.

Wij zorgen voor een goede afstemming en planning. Indien nodig organiseren wij vervoer, verblijf en andere logistiek zaken. Het gehele administratieve proces wordt uit handen genomen. 

Afhandeling en nazorg

Een eventueel nazorgtraject kan door ons worden ingeregeld. Denk hierbij aan overdracht naar de reguliere behandelaar, sportschool of specialist.

De stukken die volgen uit het medische dossier worden in gesloten enveloppe doorgezonden aan de belangenbehartiger voor verdere afhandeling en verspreiding.  

Meer informatie?

Indien u meer informatie over deze dienstverlening wenst of een specifieke casus wilt bespreken dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.