(AOV) begeleiding en advisering

Voor ondernemers, ZZP en het MKB

Een ondernemer die dreigt uit te vallen komt in een wereld waar hij niet thuis hoort. MetZorg probeert samen met de ondernemer de eigen regie en balans terug te krijgen. Wij bieden ondersteuning zodat de ondernemer het runnen van zijn onderneming voort kan zetten.

MetZorg helpt ondernemers bij (dreigende) uitval tijdens re-integratie in de eigen onderneming. Wij ondersteunen door een stabiele situatie te creëren met als doel de continuïteit van de onderneming op lange termijn te borgen. 

Dat doen we door goed te kijken en te luisteren naar de problemen die worden ondervonden en opgelost moeten worden. En door die problemen actief, op maat en integraal aan te pakken. MetZorg focust zich op mogelijkheden en nieuwe kansen. 

Wij geloven in een open samenwerking tussen alle partijen en zetten daarbij de ondernemer centraal. Niet alleen als ondernemer, maar ook als mens. Op deze manier bereiken wij het maximale resultaat in re-integratie.

Waar wij met de opdrachtgever naar streven:

 • Nieuw perspectief en evenwicht
 • Continuïteit onderneming waarborgen
 • Open samenwerking voor maximaal resultaat
 • Betrokken, betrouwbaar en creatief

Waar zit de meerwaarde van MetZorg?

 • Ervaren ondernemerscoaches en re-integratiespecialisten uit meerdere disciplines
 • Arbeidsdeskundigen
 • Begeleidingsmogelijkheden van bedrijfskundig tot medisch
 • Korte lijnen
 • Pragmatische en creatieve coaching of oplossingen
 • Groot landelijk providernetwerk
 • Voldoening bij verzekerde en verzekeraar

MetZorg heeft ruime ervaring in het re-integreren van ondernemers in de eigen onderneming, rekening houdend met mentale en/of fysieke klachten. 

Indien re-integratie niet mogelijk is kijken wij naar de kansen die er wel zijn door bijvoorbeeld aanpassingen, het ombouwen van de onderneming of begeleiding naar loondienst. MetZorg heeft ruime ervaring met zogenaamde tweede spoortrajecten.

Wij beschikken over betrokken ondernemerscoaches voor zelfstandigen en ondernemers in het MKB. Deze ondernemerscoaches zijn of waren vaak zelf ondernemer en spreken daardoor de taal van de verzekerde.

We houden niet alleen rekening met de huidige staat en positie van de onderneming en ondernemer, maar kijken in overleg met partijen ook proactief naar de bedrijfskundige, en eventueel medische mogelijkheden, om de kortste weg naar re-integratie mogelijk te maken. 

Indien nodig maken wij gebruik van ons eigen netwerk of het providernetwerk van de opdrachtgever om terugkeer in het bedrijf mogelijk te maken.

Onze opdrachtgever helpen wij om beter inzicht in risico’s te krijgen. De lijnen met bijvoorbeeld claimbehandelaren, arbeidsdeskundigen en medisch adviseurs zijn kort. Dit om effectieve en pragmatische oplossingen te creëren die bijdragen aan schadelastbeheersing.

De ondernemer bieden wij alle kennis en ervaring om de eigen onderneming voort te kunnen zetten, uiteraard rekening houdend met de wensen van de ondernemer. De meeste ondernemers zijn na afronding van een traject zeer tevreden over de hulp geboden door de verzekeraar.

Welke diensten/specialismen bieden wij aan?

Wij worden ingeschakeld om zelfstandigen te re-integreren in de eigen onderneming of voor het beperken van verlies aan arbeidsvermogen door naar alternatieven te kijken. De rol die wij vervullen is afhankelijk van de wens van de opdrachtgever. Ons doel is daarbij het creëren van duurzame continuïteit in inkomen van de ondernemer en de onderneming in een zo kort mogelijke tijd.

We leveren daarbij diensten op het gebied van:

 • Bepalen of het verkleinen van de mate van arbeidsongeschiktheid
 • Analyseren en vergroten van de mogelijkheden richting werkhervatting
 • Bedrijfs(kundig)advies
 • Ondernemerscoaching
 • Werkplekaanpassingen, -voorzieningen en advies
 • Vergroten ondernemersvaardigheden
 • Financiële begeleiding en vergroten verdiencapaciteit
 • Vervangingsoplossingen
 • Medisch/second opinion
 • Alternatieve behandelingen
 •  Eenmalige intake als ‘flexibele schil’

Partijen ontvangen van onze specialisten een goed onderbouwd advies met daarin een duidelijk plan van aanpak, inschatting van de duur van de interventie en een kostenindicatie. Ieder traject is maatwerk. 

Daarnaast bieden wij op verzoek mogelijkheden voor:

 • Rekenwerk
 • Bepalen van het verlies aan verdiencapaciteit/vermogen
 • Bedrijfskundige analyses
 • Care diensten ter ondersteuning van herstel

Hoe verloopt een traject?

MetZorg neemt na het ontvangen van de opdracht en relevante stukken zo snel mogelijk contact op met de verzekerde voor een intakegesprek. Vooraf is er telefonisch overleg met de claimbehandelaar en/of arbeidsdeskundige. Aan de hand van het gesprek wordt binnen vijf werkdagen een rapportage opgesteld met de volgende onderdelen:

 • Opdracht en beoogde resultaat
 • Algemene informatie
 • Ervaren klachten en behandeling
 • Bedrijf en bedrijfsactiviteiten
 • Opleiding en arbeidsverleden
 • Bedrijfseconomische informatie en omstandigheden
 • Hoe denkt verzekerde zelf over het op gang houden van de onderneming?
 • Welke adviezen en mogelijkheden tot re-integratie of oplossingen zijn er?
 • Inschatting ten aanzien van herstel van beperkingen en onderneming
 • Inschatting van de duur van de claim als er meer duidelijkheid is over de medische situatie
 • Conclusie
 • Plan van aanpak uitgezet in tijd met heldere kostenindicatie

De opdracht wordt na akkoord van de opdrachtgever verder opgepakt. De opdrachtgever ontvangt korte en heldere updates betreffende de voortgang. Op belangrijke beslismomenten wordt overleg gevoerd met de opdrachtgever. 

Onze ervaring is dat de meeste ondernemers die we in onze dossiers tegenkomen het heft in eigen hand willen nemen en daar graag een handje bij geholpen worden. Door de complexiteit en de diversiteit van de problematiek wordt hulp pragmatisch ingestoken.

Weegt de investering op tegen de resultaten?

Soms gaat die vlieger niet op maar in de meeste gevallen wordt de investering terugverdiend. Bijvoorbeeld: Als wij een ondernemer aan de slag houden, scheelt dat verlies arbeidsvermogen en het beroep op de verzekeraar. 

In veel gevallen blijkt na een intake dat er geen sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid/uitval. Wij kijken naar wat wel kan. Op basis daarvan wordt een advies gegeven over de mogelijkheden tot re-integratie. 

Indien er bredere problematiek heerst die mede bijdraagt aan uitval kunnen we door onze ruime ervaring in herstelgerichte dienstverlening en caremanagement, waar mogelijk, maximaal gebruik maken van alternatieve ondersteuning en financieringsmogelijkheden zoals PGB en Wmo.

Bovenal is onze ervaring dat de inzet van MetZorg het re-integratieproces positief beïnvloedt, met daarbij voldoening bij zowel verzekerde als verzekeraar. 

Overig

Wij verzorgen op verzoek ook interactieve workshops over re-integratie, herstelgerichte dienstverlening en casuïstiek voor uw behandelaren.