Ergonomie en werkplekadvies

Analyse en advies

MetZorg wordt ingeschakeld om slachtoffers te helpen, te ondersteunen of een nieuw perspectief te geven. Het gaat daarbij over handelingen en activiteiten in zowel wonen, leven als werken. Aandacht voor al deze gebieden tegelijkertijd kan bijdragen aan het versnellen van het herstel. 

Werkwijze

Door middel van ergonomisch onderzoek brengen wij beweging, werkhouding en werkplek in kaart. Waar mogelijk voeren we gelijk (kleine) aanpassingen door en adviseren wij ter plekke. Dit kan ook als los onderdeel worden opgepakt in een groter begeleidingstraject van een ondernemer of particulier door een ondernemerscoach, arbeidsdeskundige of caremanager.

Bij een uitgebreidere hulpvraag wordt een ergonomisch programma van eisen opgesteld. Op basis daarvan wordt begeleiding en advies over re-integratie en preventie geboden. Indien nodig begeleiden we de aanvragen van voorzieningen. MetZorg heeft veel ervaring bij aanvragen in het kader van Wmo, UWV, Zorgverzekering en Wlz.

MetZorg zal in haar onafhankelijke rol alle betrokken partijen informeren en adviseren middels een rapportage met kostenindicatie. 

Welke diensten bieden wij aan?

  • Ergonomisch onderzoek van werkhoogte en instellingen van de werkplek
  • Onderzoek van zorghandelingen, werkhoogte en -ruimte in geval van zorg
  • Ergonomisch onderzoek van bewegingsgedrag en werkhouding of zorghandelingen
  • Opstellen van ergonomisch programma van eisen
  • Selectie en advies met betrekking tot woon- of woningaanpassingen en voorzieningen
  • Advies en selectie van werkaanpassingen en -voorzieningen
  • Begeleiding op het gebied van re-integratie en preventie
  • Ergonomische en ergotherapeutische rapportage
  • Advies en begeleiding omtrent mobiliteit en hulpmiddelen
  • Scholing, presentaties of workshops over voorzieningen en aanpassingen voor wonen en werk

Welke meerwaarde biedt MetZorg?

MetZorg heeft ruime ervaring op het gebied van onderzoek, advies en realiseren van voorzieningen en aanpassingen. Wij weten bovendien de voorliggende wetgeving optimaal te benutten. Ontwikkelingen op het gebied van relevante wetgeving worden door ons op de voet gevolgd.

MetZorg maakt zo nodig gebruik van een breed netwerk van providers en externe specialisten. Niet alleen in de levering van hulpmiddelen of realisatie van aanpassingen, maar ook ondersteunend indien nodig op het gebied van verpleegkundigen, fysiotherapeuten of bouwkundigen. 

Meer informatie?

Indien u meer informatie over deze dienstverlening wenst of een specifieke casus wilt bespreken dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.