Bedrijfskundig advies en coaching

Actieve ondersteuning bij vraagstukken

Bedrijfskundig advies & ondernemers coaching

Zelfstandig ondernemers die geheel of gedeeltelijk ‘uitvallen’ komen in een wereld die ze niet kennen. Naast de zorg om gezondheid is het voortbestaan van het bedrijf iets waar de ondernemer zich vaak grote zorgen om maakt.

Het bedrijf is veel meer dan een bron van inkomen. Soms al vele generaties in de familie, soms net gestart. Het is naast werk vaak de grootste ‘hobby’, die met veel passie wordt uitgeoefend. De ultieme manier om onafhankelijk en vrij door het leven te gaan.

Wanneer de continuïteit van het bedrijf onder druk komt te staan als gevolg van een bedrijfs- of verkeersongeval of om een andere reden dan heeft vrijwel iedere ondernemer de wens, behoefte en hoop om de onderneming voort te zetten.

MetZorg adviseert en coacht ondernemers om de eigen regie op de bedrijfsvoering te houden of te hervinden. Wij doen dat onafhankelijk.

Werkwijze van MetZorg

MetZorg focust zich op mogelijkheden en nieuwe kansen. De ondernemerscoaches en adviseurs zijn betrokken, betrouwbaar en creatief. Wij geloven dat door open samenwerking de continuïteit van het bedrijf beter te borgen is.

Wij starten door goed te luisteren naar de ondernemer en samen te kijken naar de knelpunten die worden ondervonden en opgelost dienen te worden. Met een frisse blik van buitenaf, maar soms ook een kritische vraag, pakken wij de begeleiding stap voor stap op.

Situaties waarin we ingeschakeld worden zijn o.a.

 • Onvoldoende evenwicht tussen ondernemerschap en privé
 • De controle over (gedeelten van) de bedrijfsvoering verloren
 • Financiële vraagstukken
  • Betalingsachterstanden bij leveranciers, de bank en/of fiscus
  • Geen grip hebben op kosten en/of uitgaven
  • Geen noodzakelijke investeringsruimte
  • Verkrijgen financiering
  • Levensvatbaarheid staat onder druk
 • Commerciële bedrijfsvoering, denk aan teruglopend aantal klanten of verlies van een grote, belangrijke opdrachtgever
 • Ontwikkelkansen op het vlak van ondernemersvaardigheden en competenties op het vlak van ondernemerschap
 • Ondernemer in een andere positie brengen, van meewerkend ‘voorman’ naar ondernemer in de zin van manager
 • Koersverandering van het bedrijf (nieuwe strategie), waarvoor het ontwikkelen van een visie en een plan noodzakelijk is
 • Veranderen van (verzekerd) beroep. Bijvoorbeeld van klussenbedrijf naar keukenstudio. Van metselaar naar vogelhandelaar. Van aannemer naar handelaar in schuren, etc. 
 • Samenwerkingsvraagstukken in het bedrijf
 • Vraagstukken op het vlak van personeel en het leiding geven; de aansturing

Waar zit de meerwaarde van MetZorg?

Bij bovenstaande vraagstukken is begeleiding in beginsel zinvol. MetZorg heeft vanuit de letselschade ruime ervaring in het re-integreren van ondernemers in de eigen onderneming, rekening houdend met mentale en/of fysieke klachten.

Indien re-integratie niet mogelijk is kijken wij naar de kansen die er wel zijn door bijvoorbeeld het aanpassen of ombouwen van de onderneming, samenwerkingsverbanden of begeleiding naar loondienst.

Wij beschikken over betrokken ondernemerscoaches met een bedrijfskundige achtergrond. Allen met ruime ervaring voor zelfstandigen en ondernemers in het MKB. De coaches zijn of waren vaak zelf ondernemer en spreken daardoor de taal van de verzekerde.

Werkwijze

Partijen ontvangen van onze specialisten een helder en goed onderbouwd advies met een duidelijk plan van aanpak, inclusief kostenindicatie. Bij een akkoord van alle partijen gaan wij gezamenlijk van start om de gestelde doelen te behalen.

Betrokken partijen ontvangen korte en heldere updates betreffende de voortgang. Op belangrijke beslismomenten wordt overleg gevoerd.

Meer informatie?

Indien u meer informatie over deze dienstverlening wenst of een specifieke casus wilt bespreken kunt u ons altijd vrijblijvend contacten.