Mobiliteit

 

Voorzieningen
Veel voorzieningen . Denk daarbij aan:

 • Kruk(ken)
 • Rolstoel
 • Scootmobiel
 • Handbike
 • Autoaanpassingen
 • (taxi)Vervoer
 •  

Zelf doen of uitbesteden?
Het zelf organiseren of via een partij als MetZorg is altijd een afweging van kosten en tijd. De kans op (meer) succes is door een expert altijd groter. 

Eenvoudige zaken kosten minder tijd. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van huishoudelijke hulp of een rolstoelaanvraag. Net als zaken omtrent vervoer en mobiliteit. Bijvoorbeeld een taxipas, scootmobiel, rolstoel en gehandicaptenparkeerkaart. Vaak is dit met één keukentafelgesprek te organiseren. 

Bij zwaardere letsels gaat dit over de inzet over langere termijn met hoge kosten en risico’s. Ook een betrokkene is vaak het meest gebaat bij lokale hulp. Auto- of woningaanpassingen, verpleging en verzorging zijn over het algemeen langlopende trajecten die veel afstemming vergen. De ondersteuning door of inzet van een specialist kan daarbij zeker van toegevoegde waarde zijn. 

Met name complexe zaken kosten veel tijd en afstemming tussen alle partijen. Denk daarbij aan grotere woningaanpassingen, aangepast vervoer, individuele begeleidingen en hulp in de huishouding. Ook meervoudige problematiek komen we veel tegen. De inzet in tijd is afhankelijk van de bereidwilligheid van partijen, gemeente, slachtoffer. Wel kan gesteld worden dat complexe zaken over het algemeen meer tijd kosten.

Werkwijze van MetZorg
MetZorg treedt actief in contact met betrokkene en pro lokale instanties. Soms voor een geheel traject of een gedeelte. Goed overleg en samenwerking met alle partijen is noodzakelijk om het maximale resultaat te behalen. 

MetZorg kan in haar onafhankelijke rol alle partijen tegelijkertijd informeren. Indien we niet alleen als adviseur wordt gebruikt, maar daadwerkelijk wordt ingeschakeld voor een intake kan er binnen enkele dagen een plan van aanpak worden aangeleverd. 

Welke diensten bieden wij aan?

 • Vooraf een vrijblijvende inschatting maken van de (on)mogelijkheden.
 • Actief ingang zetten van een nieuw of uitgebreider WMO traject.
 • WMO gesprek voorbereiden, aanzitten en begeleiden.
 • Eigen bijdragen beoordelen.
 • Opnieuw in gesprek gaan na een eerdere afwijzing.

Waar zit de meerwaarde van MetZorg?
MetZorg heeft haar eigen providerboog opgesteld zodat zij voor elke mobiliteitsvraag een passende oplossingen kan vinden. 

 

Overig