Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Coaching en begeleiding

Begeleiding bij NAH (Hersenletsel)

MetZorg wordt vaak ingeschakeld bij zaken waarin hersenletsel voorkomt. De problematiek waar een slachtoffer mee te maken krijgt is breed. Ons belangrijkste uitgangspunt is de ondersteuning op een persoonlijke manier te organiseren, met professionele kennis en ervaring. We noemen dit ook wel caremanagement. 

De vraagstukken die spelen zijn breed: Wat kan ik op korte en lange termijn verwachten? Hoe ga ik om met de impact op mijn leven; sociaal, opleiding, werk en thuis? Hoe haal ik mijn eigen doelen?

MetZorg zoekt naar mogelijkheden om een cliënt zijn of haar leven weer een nieuwe richting te geven. Er is aandacht voor de cliënt door te luisteren en te kijken naar wat hij of zij nodig heeft. Goed contact en vertrouwen is van groot belang.

Werkwijze van MetZorg

MetZorg treedt actief in contact met alle betrokken partijen. Begeleiding start vaak op persoonsniveau. De sociale omgeving wordt waar mogelijk geïnformeerd en betrokken bij het traject. Gedurende het traject komen vaak meer instanties in beeld, soms kortdurig, soms langdurig.

De begeleiding neemt af naarmate de zelfstandigheid toeneemt. Ons einddoel is betrokkene los te kunnen laten, zodat hij of zij, zoveel mogelijk zelf en eventueel met (lokale) begeleiding, het leven weer op kan pakken. 

MetZorg kan in haar onafhankelijke rol alle partijen tegelijkertijd informeren. Indien wij niet alleen als adviseur worden ingezet, maar ingeschakeld worden voor een intake, kan er binnen enkele dagen een plan van aanpak worden aangeleverd.

Welke diensten bieden wij aan?

  • Persoonlijke aandacht met maatwerk aanpak
  • Begeleidingsgesprekken 1 op 1
  • Ondersteuning in contacten met instanties en zorgverleners
  • Aanvragen indicaties/voorzieningen bij UWV, Wlz en andere instanties
  • Contact en afstemming met opleiders en werkgevers
  • Op elkaar afstemmen van behandeling en begeleiding
  • Ondersteuning in de thuissituatie en vergroten zelfredzaamheid

Waar zit de meerwaarde van MetZorg?

MetZorg heeft meerdere ervaren specialisten op het gebied van hersenletsel. Niet alleen met ervaring op het gebied van persoonlijke begeleiding, maar ook met kennis van de relevante wet- en regelgeving en de mogelijkheden die er zijn.

Wij weten wat we moeten doen om het voor een betrokkene zo goed mogelijk te organiseren, zonder daarbij het individu uit het oog te verliezen.

MetZorg kan niet alles alleen. Wij hebben een breed netwerk van providers en specialisten die ingeschakeld kunnen worden indien dit wenselijk is. 

Zelf doen of uitbesteden?

Het zelf organiseren of een partij als MetZorg inschakelen is een afweging van kosten en tijd. De kans op (meer) succes is met een expert altijd groter.

Eenvoudige zaken hebben vaak betrekking op het organiseren van zaken om de betrokkene heen. Dit kost minder tijd dan zaken waar zwaar letsel speelt. Bij zwaarder letsel gaat meer tijd zitten in de begeleiding en afstemming tussen alle partijen. Intensief 1 op 1 contact is vaak nodig om het verschil te kunnen maken. Wij kunnen altijd vooraf van gedachten wisselen over de (on)mogelijkheden die wij zien.

Overig

MetZorg heeft ruime ervaring, kennis en specialisatie op verschillende gebieden opgedaan. Niet alleen op het gebied van hersenletsel, maar in het gehele vak van herstelgerichte dienstverlener en caremanagement. Wij kunnen op verschillende niveaus opleidingen, kennissessies of workshops aanbieden.