Vrijblijvend advies voor ondernemers bij wegvallen inkomen

Binnen MetZorg zien we soms problemen ontstaan bij een aantal zelfstandigen door het wegvallen van inkomen (met name kleine horeca, taxi, kappers).

Vanuit MetZorg helpen wij zelfstandigen de laatste weken met actieve ondersteuning, dit hoeft geen lopend dossier van ons te zijn. 
Het gaat in de praktijk dan met name om ondernemers die zelf minder ‘affiniteit’ hebben met het administratieve proces. 
Wij adviseren deze ondernemers vrijblijvend in de mogelijkheden, indien gewenst.

De overheid heeft een pakket regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. 
Denk daarbij aan regelingen betreffende:

  • Tegemoetkoming loonkomsten;
  • Inkomensondersteuning;
  • Belastinguitstel of verlaging;
  • Borgstelllingskrediet;
  • Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers;
  • Compensatieregeling getroffen sectoren (Ook voor de rijschool die we bespraken);
  • Maar ook eventuele uitstelregelingen bij bijvoorbeeld gemeenten, waterschap e.d. ter ondersteuning.

Wij merken dat de regelingen nog steeds wijzigen, dus voor elke klant is en blijft het maatwerk. 

Wij zullen starten na overleg en met toestemming van met schadebehandelaren/ schaderegelaar, belangenbehartiger en client samen. 

Kent of bent u een ondernemer die graag vrijblijvend advies van ons wil?

Voor overleg over een casus kunt u contact opnemen met:

Joost van Buiten
06-41516837 of joost@metzorg.nl

Tom Rodijk
06-83520694 of tom@metzorg.nl