Wie zijn wij?

Een ongeval of medisch incident zet je wereld op zijn kop. Opeens kun je bepaalde dingen niet meer. Dingen die daarvoor vaak vanzelfsprekend waren. Er is plotseling een leven voor en na de gebeurtenis. MetZorg legt de focus op de toekomst en coacht het proces naar herstel. Wij leveren hulp op maat en sluiten met onze oplossingen aan bij iedere persoonlijke situatie. MetZorg is grondlegger van deze vorm van dienstverlening, ook wel herstelgerichte dienstverlening genoemd.

Onze mensen zijn betrokken. We spreken niet alleen heldere taal, maar vertalen dit ook naar conrete actie in de praktijk. We gaan er 100% voor en zetten die ene stap extra. We doen wat we zeggen, zijn eerlijk en no nonsense. En als het toch anders loopt dan vertellen we dat. We hebben geen dubbele agenda's. Wij geloven namelijk dat wat soms lijkt op tegenstrijdige belangen geen obstakel mag zijn om een goede oplossing te regelen, naar tevredenheid van alle partijen.  

Omdat geen mens, situatie, letsel of beperking hetzelfde is, geloven wij in de menselijke maat. Met onze oplossingen sluiten we aan bij iedere op zichzelf staande situatie. Als het nodig is, handelen we buiten de gebruikelijke kaders. Niet als doel op zich, maar altijd gericht op het bereiken van een nieuw evenwicht voor een benadeelde.   

Wij zijn betrokken, betrouwbaar en creatief. En hechten hier veel waarde aan.