Medisch herstel

Het kan voorkomen dat u vastloopt in een medisch traject of dat u twijfelt aan de diagnose van uw behandelend arts. Een second opinion kan dan uitkomst bieden. Een gestelde diagnose of een voorgestelde behandeling wordt dan getoetst door een andere behandelaar of behandelinstituut.  

Een second opinion valt onder het caremanagement van MetZorg. Wij werken samen met kwalitatief hoogwaardige behandelcentra. Onze caremanagers zijn dus zelf geen artsen. MetZorg houdt zich bezig met het optimaliseren van een medisch traject. Een medisch traject bestaat uit drie fasen: de acute behandelingsfase, de revalidatiefase en de re-integratiefase. Hoe sneller en hoe beter de diagnostiek en de medische behandeling, hoe geringer het letsel uiteindelijk kan uitvallen. Een dergelijk traject zal daarmee efficiënter en beter verlopen.

Wat MetZorg kan betekenen: 

1. Diagnose 

   - Bestaande medische diagnose beoordelen (op basis van een second opinion)

   - Medische diagnose opstellen op basis van eigen onderzoek 

   - Uitgebreide toelichting op de diagnose

2. Medisch behandelplan opstellen 

3. Begeleiding bij medische behandeling en revalidatie