Algemeen dagelijks leven

De term ADL (Algemeen Dagelijks Leven) betekent handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. In de zorg wordt dit begrip vaak gebruikt om te bepalen in hoeverre iemand zelfredzaam is. Wanneer door een ongeval of medisch incident het algemeen dagelijkse leven is verstoord, kan MetZorg ondersteuning bieden.  

Wij bieden hulp bij problemen op onderstaande gebieden: 

- Mobiliteit

- Wonen

- Hulp/verzorging in en om het huis

- Hulpmiddelen

- Welzijn (vrijetijdsbesteding, sociale omgeving)

- Dagbesteding, scholing en werk 

- Hersenletsel (NAH)