Providers

Eerlijk, integer, laagdrempelig, oplossingsgericht en respectvol. Afspraak is afspraak. 

Het lijken zomaar wat regels van fatsoen, maar het zijn woorden waar wij veel waarde aan hechten. Normen en waarden die wij ook van onze providers verwachten. Wij vinden de kwaliteit van providers belangrijk. Zij moeten bij ons passen. 

Om voor alle betrokkenen een adequate oplossing te creëren werken wij nauw samen met onze providers. Zij leveren praktische oplossingen, maar hulpmiddelen en diensten op (para)medisch, psychologisch en sociaal gebied.

Omdat iedere zaak anders is en maatwerk behoeft zoeken we steeds een passende oplossing in samenwerking met een passende provider. Wij hebben onder andere contacten met de volgende specialisten.  

Algemeen dagelijks leven Medisch herstel Ondernemers en letsel 
Huishoudelijke hulp Ergotherapeuten Jobcoaches
Aannemers Fysiotherapeuten Arbeidsdeskundigen
Taxibedrijven Orthopeden Re-integratiespecialisten
(zorg)Hulpmiddelen  Psychologen  
Gemeenten    
Kinderopvang    
Hulpverlening intercultureel    
Mobiliteitsmiddelen     
     

Inmiddels hebben wij een landelijk dekkend netwerk van providers die dezelfde waarden nastreven als wij. Wij zijn echter altijd op zoek naar verdieping en uitbreiding van ons netwerk. 

Levert u producten of diensten die aansluiten bij onze dienstverlening? Wij komen graag in contact.