Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Aanleiding en omstandigheden

Twee jaar voor het inschakelen van MetZorg wordt een oudere dame op haar fiets aangereden met een schedelbreuk tot gevolg. Voor het ongeval is ze zeer zelfstandig. 

Na het ongeval worden blijvende evenwichtsstoornissen, concentratie en geheugenproblemen ervaren. Dit maakt haar angstig en onzeker. 

Een eerder beroep op hulp en ondersteuning wordt door de Wmo afgewezen op het argument dat een hoge eigen bijdrage betaald zou moeten worden. Wel wordt een regiotaxipas beschikbaar gesteld. Hulp in de huishouding wordt niet gevonden.

Het betreft hier een praktisch ingestelde familie. Er zijn inmiddels al aanpassingen en voorzieningen opgepakt door de toepassing van handgrepen, wandbeugels, aanschaf van een rollator, een elektrische garagedeur en een driewielfiets. Inmiddels is ook de partner overleden. Er wordt hulp vanuit de buurt geboden bij voorkomende zaken.

MetZorg wordt ingeschakeld om de mogelijkheden tot ondersteuning in het huishouden te verkennen en hulp te bieden bij mogelijke beperkingen in het uitvoeren van ADL-taken.

Hulp(behoefte)

De hulpbehoefte kan als volgt omschreven worden:

  • Hulp in de huishouding organiseren.
  • Meedenken in oplossingen om angst te verkleinen.

Werkwijze en resultaat

Vanuit de familie zelf is al veel opgepakt. Met het inregelen van particuliere huishoudelijke hulp wil het nog niet vlotten. Tijdens het intakegesprek blijkt dat er eerder vanuit de Wmo het advies is gegeven om zelf hulp via particuliere weg in te regelen in verband met een hoge eigen bijdrage. 

Ondanks dat het convenant niet langer van toepassing is, is een eigen bijdrage hier niet van toepasing. De datum van het ongeval is leidend. Een eigen bijdrage is daarbij niet van toepassing. Er werd een nieuwe aanvraag gedaan en toegekend van drie uur voor de komende drie jaar.

Samen met een ergotherapeut (vergoeding vanuit zorgverzekering) worden praktische tips gegeven om de kans en angst om te vallen te verkleinen. Daarnaast worden er extra trapleuningen en enkele trapspijlen gemonteerd.

Afronding

Nu er structureel hulp in de huishouding is en de angst om te vallen is afgenomen ontstaat er ruimte om weer vooruit te kijken. Deze dame pakt ondanks de problemen en het recente verlies van haar partner de zaken actief op en de zelfstandigheid voor de komende periode wordt hiermee vergroot. 

Het begeleidingstraject bestond uit twee bezoeken, waarvan een keukentafelgesprek met de Wmo. Verder werden de activiteiten op afstand uitgevoerd middels contacten met haar, de familie en hulpverleners. Het traject had inclusief nazorg een doorlooptijd van ruim vier maanden. 

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Care voor het hele gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Hersenletsel met impact op dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Intensieve coaching bij hersenletsel van Metzorg Nijverdal

Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Amputatie met noodzaak tot verhuizen  van Metzorg Nijverdal

Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Case Woningaanpassing via maatwerk Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.