Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Aanleiding en omstandigheden

Een 53-jarige motorrijdster wordt van achteren aangereden door een automobilist. Ze komt daarbij ten val en onder de auto terecht. Als gevolg van het ongeval is er meervoudig letsel en wordt ook het onderbeen geamputeerd. Ondanks een prothese op termijn is de verwachting dat ze grotendeels rolstoelafhankelijk blijft in en om de woning. Het ongeval heeft niet alleen fysiek, maar ook psychisch grote gevolgen op mevrouw en haar man. 

Het echtpaar woont in een zeer kleine koopwoning van 60 jaar oud met een woonoppervlakte van circa 35 m2. Om de woning te bereiken dienen een twaalftal traptreden genomen te worden. De woning is door het echtpaar volledig zelf opgeknapt en heeft grote emotionele betekenis. De doorgangen in de woning bedragen maximaal 70 cm, waardoor er weinig tot geen mogelijkheden zijn voor aanpassingen. De huidige woning is daarmee niet geschikt en niet geschikt te maken.

MetZorg wordt ingeschakeld om te adviseren en te begeleiden in het proces naar een geschikte woonsituatie. 

Hulp(behoefte)

De hulpbehoefte kan als volgt omschreven worden:

  • Meezoeken naar een passende oplossing.
  • Rekening houdend met de beperkingen.
  • Voorkeur naar een gelijkvloerse woning.
  • Meedenken mobiliteit.

Werkwijze en resultaat

MetZorg bezoekt het echtpaar in het revalidatiecentrum en de huidige woning. In eerste instantie wordt gezocht naar een passende huurwoning om bij thuiskomst vanuit het revalidatiecentrum eerst tot rust te kunnen komen en de focus op verder herstel te leggen. Een huurwoning als tijdelijke oplossing heeft grote emotionele impact op het echtpaar. De door MetZorg gevonden woning wordt door het echtpaar afgewezen, ze hebben hun zinnen gezet op een vrijstaande woning (opknapper). Aan de wens van het echtpaar wordt niet direct tegemoetgekomen.

Met name de partner van mevrouw stelt zich in deze periode erg strijdlustig op. Het vertrouwen in de belangenbehartiger wordt opgezegd en er wordt een advocaat in de arm genomen. Deze pragmatisch ingestelde advocaat brengt samen met MetZorg de rust in het dossier weer terug en in overleg met verzekeraar wordt besloten om de zoekstrategie te veranderen.  

Door vlotte samenwerking met partijen wordt op korte termijn een toekomst bestendige koopwoning gevonden in de vorm van een gelijkvloerse bungalow die binnen het budget valt. De eigen woning wordt snel verkocht. 

Een scootmobiel (Wmo), rolstoel (Wmo) en trippelstoel (ZvW) worden tevens ingeregeld om de mobiliteit verder te vergroten. Op termijn wordt zelfs autorijden weer overwogen.

Voor de psychische ondersteuning wordt tijdelijk een psycholoog ingeschakeld die bijdraagt aan het afsluiten van de voorgaande periode en het eigen perspectief richting de toekomst samen met het echtpaar kan veranderen. De ondersteuning door een psycholoog helpt het echtpaar om positief naar de toekomst te kijken en de vervelende periode af te sluiten. 

Afronding

Het ongeval en de gevolgen daarvan hebben een grote impact gehad op het echtpaar. Geruime tijd staan ze in de vechtmodus. Door een voortvarende en pragmatische samenwerking tussen verzekeraar, de advocaat en MetZorg is binnen één jaar na het ongeval een toekomstbestendige oplossing ingeregeld en konden partijen een eindregeling treffen.

Het begeleidingstraject van MetZorg bestond uit een drietal bezoeken en intensieve afstemming per mail en telefoon met het echtpaar, partijen, ergotherapeut, makelaars en verhuisbedrijven. Het dossier werd na ongeveer zes maanden gesloten. 
 

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Care voor het hele gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Hersenletsel met impact op dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Intensieve coaching bij hersenletsel van Metzorg Nijverdal

Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Amputatie met noodzaak tot verhuizen  van Metzorg Nijverdal

Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Case Woningaanpassing via maatwerk Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.