Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Aanleiding en omstandigheden

Een echtpaar met jonge kinderen maakt een ritje op de fiets. Tijdens de rit wordt de echtgenote aangereden door een auto die geen voorrang verleent. Ze komt met haar hoofd op de straat en loopt ernstig hersenletsel op. 

Naast de aanwezigheid van de kinderen speelt mee dat het echtpaar samen een onderneming runt. De woning is gelegen boven de zaak en middels een trap bereikbaar.

Echtgenote is opgenomen in het ziekenhuis en wordt naar een revalidatiekliniek doorverwezen. Door onhandelbaar en agressief gedrag wordt ze uit de kliniek ontslagen. 

Een herstelcoach van MetZorg wordt kort na het ongeval ingeschakeld om het gezin te ontzorgen en ondersteunen.

Hulp(behoefte)

Het gezin heeft een duidelijke behoefte aan ondersteuning op diverse fronten:

  • Medisch herstel en duidelijkheid omtrent de prognose
  • 24-uurs zorg voor de echtgenote
  • Psychische ondersteuning voor de partner
  • Verbouwing echtelijke woning en aanpassingen
  • Ondersteuning continuïteit onderneming

Werkwijze en resultaat

Binnen drie maanden na de intake door de herstelcoach van MetZorg is de medische begeleiding weer opgestart, de begeleidend arts heeft medicijnen voorgeschreven waardoor haar opstandige en agressieve gedrag grotendeels is weggevallen. Voor de partner wordt psychische begeleiding en ondersteuning ingeregeld.

In de woonomstandigheden is samen besloten de bovenwoning klaar te maken voor verhuur en de ruimte achter de winkel te verbouwen tot een gelijkvloerse woning voor het gezin. Hiertoe werd goed afgestemd met de familie, opdrachtgever, belangenbehartiger, gemeente en bouwkundigen.

De bedrijfsvoering binnen het bedrijf wordt deels verlegd van vader naar zoon met coaching omtrent het veranderende taken- en rollenpatroon. 

Door MetZorg is een indicatie voor 24/7 zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) aangevraagd op basis waarvan het zorgkantoor een (groot) PGB heeft toegekend voor de zorg die door de echtgenoot en inwonende dochter wordt ingevuld. 

Afronding

De familie is blij met het luisterend oor en de hulp. Voor de komst van MetZorg overzagen ze de situatie niet en hadden ze al hun energie nodig om het hoofd boven water te houden. 

Het begeleidingstraject bestond uit zes bezoeken en veel contacten met betrokken partijen per telefoon en mail. De totale doorlooptijd bedroeg ongeveer anderhalf jaar.

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Care voor het hele gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Hersenletsel met impact op dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Intensieve coaching bij hersenletsel van Metzorg Nijverdal

Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Amputatie met noodzaak tot verhuizen  van Metzorg Nijverdal

Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Case Woningaanpassing via maatwerk Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.