Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Aanleiding en omstandigheden

Op 24-jarige leeftijd wordt een zelfstandig tuinman aangereden op zijn motor. De gevolgen voor hem zijn groot, er is sprake van een incomplete dwarslaesie. De mogelijkheden om de eigen onderneming te blijven voortzetten lijken beperkt. Er is sprake van een beperkte actieradius en energie.

De bedrijfskundig ondernemerscoach van MetZorg wordt ruim een jaar na het ongeval ingeschakeld om hem te helpen om de mogelijkheden om zijn bedrijf voort te zetten in kaart te brengen en hem zo nodig te ondersteunen. Ondertussen vindt er nog uitgebreide revalidatie plaats.

Hulp(behoefte)

De hulpbehoefte kan als volgt omschreven worden:

  • Meedenken in voortzetting bedrijf.

Werkwijze en resultaat

Het betreft hier een zelfstandig tuinman met personeel. MetZorg kijkt samen met hem naar de mogelijkheden om de werkzaamheden om te buigen naar organisatie en verkoop in plaats van grotendeels uitvoerende taken. Er is in aanvang vooral gewerkt aan het verschaffen van inzicht in cijfers en rendement van activiteiten, de mogelijkheden om taken te verschuiven en er is een analyse van groeikansen gemaakt.

Samen is gekeken naar de mogelijkheden om personeelsinzet te optimaliseren in het uitvoerende werk, maar ook als signaalfunctie voor een advies/verkoopgesprek. De taken kunnen zo meer verschuiven naar verkoop en ontwerp door hemzelf. 

Ook wordt advies gegeven over het vergroten van de doelgroep. Samenwerkingen met architecten en grotere opdrachtgevers zijn tot stand gekomen waarmee de orderportefeuille is doorgegroeid. Met deze groei is meer personeel mogelijk, wat andere eisen als leidinggevende met zich meebrengt. MetZorg heeft hem ondersteuning geboden om te leren omgaan met zijn nieuwe aansturende rol.

Als gevolg hiervan wordt een steeds groter beroep op hem gedaan in uren door aansturing, organisatie, ontwerp en administratie. De beschikbare energie blijft echter beperkt. Door de groei is het mogelijk om ontwerpen en kantoorwerk uit te besteden op een aantal vlakken. Een hernieuwde balans is gevonden.

Ondertussen wordt verder aan de revalidatie gewerkt en wordt de woning verder passend gemaakt. MetZorg heeft de afwijzing voor een bijdrage vanuit de gemeente opgepakt. 

Nu de onderneming voort kan bestaan en de woning is aangepast, is er coaching op mentaal vlak nodig. MetZorg vindt een passende ‘mental coach’ die hem helpt een nieuwe balans te vinden in de nieuwe situatie. 

Afronding

De onderneming en de taken van de ondernemer worden actief omgezet naar een passende situatie. Van uitvoerend naar organiserend en het verder vergroten van de commerciële kant. De beschikbare energie werd tijdens deze periode verdeeld tussen revalidatie, werk en privé.

De motivatie van hem, samen met de inzet van de ondernemerscoach heeft geresulteerd in een groeiend bedrijf waarin de mogelijkheid om actief te blijven ondernemen werd gerealiseerd. Het behouden van de balans bleef in de volgende periode een aandachtspunt, waarvoor een mental coach betrokken werd. MetZorg bleef op de achtergrond beschikbaar.

Het begeleidingstraject bestond uit acht bezoeken en verdere afstemming met partijen. Het traject had een doorlooptijd van ongeveer 18 maanden. 
 

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Care voor het hele gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Hersenletsel met impact op dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Intensieve coaching bij hersenletsel van Metzorg Nijverdal

Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Amputatie met noodzaak tot verhuizen  van Metzorg Nijverdal

Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Case Woningaanpassing via maatwerk Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.