Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Aanleiding en omstandigheden

Een dame van 70 jaar wordt aangereden op haar fiets met hersenletsel tot gevolg. De impact op haar partner en haarzelf is groot. Niet alleen komen epileptische aanvallen met regelmaat voor, er is ook sprake van evenwichtsstoornissen, concentratieproblemen en vermoeidheid. Ook de optredende vergeetachtigheid zorgt voor onbalans. Haar partner doet wat hij kan, maar dreigt zelf overbelast te raken. Als hij uitvalt zijn de gevolgen van het ongeval nog groter. Wel willen ze samen zo veel mogelijk zelf blijven doen.

MetZorg wordt 2,5 jaar na het ongeval ingeschakeld om te adviseren hoe het zelfstandig functioneren in de huidige woning kan worden vergroot.

Hulp(behoefte)

De hulpbehoefte kan als volgt omschreven worden:

  • Belasting voor de partner verminderen.
  • Gevaarlijke situaties beperken.
  • Ondersteuning voor vergroten zelfredzaamheid.

Werkwijze en resultaat

Na een uitgebreide intake waarin de hulpbehoefte is vastgesteld en er nader wordt doorgevraagd komt MetZorg tot een aantal opties om tot verbetering van de huidige situatie te komen.

Om de partner te ontlasten wordt in overleg met de verzekeraar particuliere hulp ingeschakeld bij het huishouden en de tuinwerkzaamheden. Vanuit de Wmo kan geen hulp geboden worden door de aanwezigheid van een gezonde partner, ondanks dat overbelasting dreigt. De partner blijft de hulp bij aan- en uitkleden, het boodschappen doen en koken. De wens van beiden is ook zo weinig mogelijk hulp van buitenaf.

Wel wordt de gemeente bereid gevonden om een traplift te installeren. Deze wordt met name gebruikt na een epileptische aanval waarin een periode van vergrote onbalans en verminderde mogelijkheden tot mobiliteit speelt. Voorheen verbleef het echtpaar een aantal dagen beneden op de bank en een losse matras. Een mobiele toiletstoel voor deze periode van verminderde mobiliteit is een uitkomst. 

Bij de epileptische aanvallen komt het regelmatig voor dat de partner 112 belt voor hulp en ondersteuning. In overleg met de specialist blijkt dit middel toch te zwaar. Er wordt gekozen voor een personenalarmeringssysteem en sleutelkastje waarmee een wijkzuster snel ter plaatse kan zijn om de partner te ondersteunen.

Afronding

Op dit moment lijkt alles rustig. Wel is de optie van een ‘maatje’ voor bijvoorbeeld een dagdeel per week besproken als opnieuw overbelasting dreigt. Een geheugentraining werd besproken met het echtpaar en in overleg met de huisarts. De werkwijze, het doel en de contactgegevens werden uitgewisseld. De inzet van een driewielfiets is op dit moment nog een stap te ver. 

Het echtpaar weet nu echter wel wat de mogelijkheden zijn als de behoefte om deze zaken op te pakken groter wordt in de toekomst. De eigen wens om met zo min mogelijk externe hulp zelf de zaken te regelen zonder overbelast te raken is hiermee ingevuld. 

Het begeleidingstraject bestond uit vier bezoeken en afstemming tussen de gemeente, Wmo, huisarts, het echtpaar zelf, leveranciers en partijen. Het traject had een doorlooptijd van vier maanden.

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Care voor het hele gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Hersenletsel met impact op dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Intensieve coaching bij hersenletsel van Metzorg Nijverdal

Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Amputatie met noodzaak tot verhuizen  van Metzorg Nijverdal

Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Case Woningaanpassing via maatwerk Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.