PGB-maatregelen en wijzigingen wat betreft corona

In de zorg zijn veel onduidelijkheden wat betreft corona en PGB-maatregelen en wijzigingen. 

Het VWS heeft in samenwerking met VNG en ZN na weken overleg de eerste uitwerkingen, voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw), bekend gemaakt. 

Per Saldo informeert erover in onderstaand nieuwsbericht op hun website. 

https://www.pgb.nl/budgethouder-kan-extra-zorg-inkopen/

De pgb-regels zijn verruimd en dit vermindert stress en zorgen bij budgethouders. 
Gelukkig hebben wij een aantal cliënten hierdoor duidelijkheid kunnen geven over hun pgb, zodat deze moeilijke tijd voor hen iets dragelijker is.