Handreiking traumatisch hersenletsel

De werkgroep 'naar een betere behandeling van Traumatisch Hersenletsel' heeft in opdracht van De Letselschade Raad de handreiking traumatisch hersenletsel en letselschadebehandeling opgesteld. Deze handreiking is te lezen via de website van De Letselschade Raad

MetZorg heeft veel kennis in huis en ook veel ervaring met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Voor meer informatie bel 0548-612203 of mail naar info@metzorg.nl.